12.4 A vízkémiai fácies

A vízkémiai fácies fogalmát Back (1961, 1966) vezette be. A vízkémiai fácies definíciójának megértéséhez először a fácies definícióját kell felelevenítenünk. A fáciesek különböző területek olyan tulajdonságokkal rendelkező részei, amelyek egyazon rendszer egykori keletkezési viszonyait, körülményeit és környezetét tükrözik. A vízkémiai fáciesek különböző területek olyan felszín alatti vízrendszerei, amelyeknek a kation és anion koncentrációjuk ugyanazon meghatározott összetételű kategóriába tartozik. A vízkémiai fáciesek a vizes oldatban lévő fő ion egyenértékeket és arányaikat mutatják százalékban kifejezve (12.8. ábra), amelyek egy adott régió felszín alatti vízáramlási képéből és litológiájából következnek. A vízkémiai fáciesek ezáltal alkalmasak a felszín alatti hidrogeológiai rendszeren belüli helyzet és eredet tisztázására. A vízkémiai fáciesek a Piper diagramon is jól elkülönülnek (12.9. ábra).

A vízkémiai fáciesek felosztása a vizes oldatban lévő fő ion koncentrációk százalékban kifejezett arányai alapján

12.8. ábra A vízkémiai fácieseket képező fő ionok arányai százalékban kifejezve

A vízkémiai fácieseket megjelenítő Piper-diagram, mely a vizes oldatban lévő fő ion koncentrációkat és arányaikat mutatja százalékban kifejezve

12.9. ábra A vízkémiai fáciesek Piper-diagramon bemutatva