12.6 A vízkémiai jelleg és a különböző vízrezsim-körülmények összefüggése

Az áramlási rendszeren belül a különböző rezsimjellegű területek (be- át- és kiáramlási területek ld. 11. fejezet) az áramlástani, azaz a fizikai tényezők eltérősége következtében, jellegzetes kémiai jellemzőkkel bírnak. Az áramlási pálya mentén általánosságban jellemző az összes oldott anyag mennyiségének növekedése, a SO42-/ Cl- arány csökkenése (a szulfátredukciónak és a klorid jobb oldhatóságának köszönhetően), a SO42-/ HCO3- arány növekedése (a CO2 fogyásának köszönhetően), a Ca2+/ Na+ arány csökkenése (kationcsere, valamint a CO2 fogyásának köszönhető csökkenő mértékű karbonátoldódás miatt), Ca2+/ Mg2+ arány csökkenése (a CO2 fogyásának köszönhető csökkenő mértékű karbonátoldódás miatt, és a MgSO4 jobb oldhatóságának köszönhetően a CaSO4-el szemben).

Beáramlási területeket a beszivárgó esővíz miatt alacsony oldott anyag tartalom, magas CO2 koncentráció (atmoszférából, talajból), alacsony hőmérsékleti és nyomás gradiens és lefelé történő áramlás, valamint a formációkon keresztüli áramlás jellemzi. Domináns ionok: Ca2+, Mg2+, HCO3-, CO32-, SO42-. A különböző kőzettípusok változatos összetételt eredményezhetnek. Az oldott anyag tartalom lefelé gyorsan növekszik. Jellemző folyamatok az oldódás (savak hatása), hidratáció, oxidáció, ioncsere.

Átáramlási területeken a beszivárgó víz összetétele a kőzet-víz kölcsönhatások eredményeképpen módosul. A területre állandó hőmérséklet, alacsony CO2 tartalom a jellemző, a formációkon keresztüli áramlás azonban elhanyagolható. Domináns ionok a Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO42- és Cl-. Az oldott anyag tartalom fokozatosan növekszik. Jellemző folyamatok az oldódás, kiválás, szulfátredukció, ioncsere.

Kiáramlási területeken a feláramlás következtében magas hőmérséklet- és nyomás gradiens fordul elő. Jellemző a formációkon keresztüli áramlás és a keveredés a frissen beszivárgó vízzel. Domináns ionok a Na+, SO42- és Cl-. Magas, de a keveredés miatti felfelé csökkenő oldott anyag tartalom jellemző a kiválás, redukció és a membránfiltráció folyamatai mellett.