13.2 A felszínalatti vízrezsim jellemzői

A felszín alatti vízrezsim vagy hidraulikai rezsim úgy definiálható, mint egy adott földtani régióhoz tartozó felszín alatti vizek térbeli összefüggő tartománya az összes, a vizekhez kapcsolódó jelenséggel együtt (Tóth, 1970 után módosítva). A felszín alatti térrész felszíni vetületét hidraulikai rezsimterületként értékelhetjük. A felszín alatti vízrezsim a felszín alatti vizek és víztartók fizikai, kémiai tulajdonságait leíró paraméterekkel jellemezhető. A felszín alatti vízrezsim hat legfontosabb paramétere (pi):

1. A telített kőzetekben jelenlévő víz mennyisége: W(n)

2. Áramlás geometria(a heterogenitás anizotrópia módosító hatásával): grad h

3. Áramlási intenzitás: q, vonalmenti sebesség: v

4. Vízkémia: Cw, melyet befolyásoló legfontosabb tényezők közé tartozik az elemek mobilitása, a hőmérséklet, a nyomás, a kőzet és víz kontaktusának felülete, a kontaktusra és a reakciók lefolyására rendelkezésre álló idő, az áramlási útvonal hossza, a kőzetváz ásványos összetétele és a beszivárgó víz összetétele.

5. Vízhőmérséklet és egyéb fizikai jellemzők

6. Rezsimparaméterek időbeli megváltozása:

(13.1)

A hidrogeológiai környezet és a felszín alatti vízrezsim elméleti keretének ismerete számos gyakorlati helyzetben alkalmazható. A felszín alatti vízviszonyok előre jelezhetők például kizárólag a hidrogeológiai környezeti paraméterek alapján. Tehát egy vízföldtani szempontból ismeretlen terület geológiai, morfológiai és klimatikus adottságai alapján egy koncepcionális vízföldtani modell hozható létre a terület áramképéről. Felismerhetünk továbbá számos olyan jelenséget, melyet alapvetően a felszín alatti vízáramlás idéz elő. A hidraulikai rezsim vizsgálatából következtetéseket vonhatunk le a geológiai viszonyokra vonatkozóan. A rendszer megértése számos gyakorlati probléma, mint például a vízutánpótlás, talajjavítás, öntözés, csatornázás, szennyezések kontrolálása, előrejelzés stb. megoldását segíti. Mindamellett a hidrogeológiai környezet és a felszín alatti vízrezsim összefüggés rendszerének felismerése tudományos szempontból is jelentős, hiszen ezáltal a jelenségeket együttesen, rendszer szemléletben értelmezzük, mely korábban fel nem ismert összefüggések levezetéséhez vezethet.