13.6 Ellenőrző kérdések

1. Kérdés: Miért nevezhető a felszín alatti víz földtani hatótényezőnek?

Válasz: A hosszú, földtani időskálán keresztül fennálló felszín alatti vízáramlások átalakítják környezetüket. Anyagot oldanak, leraknak, mobilizálnak, energiát szállítanak, kenőhatást fejtenek ki az ásványszemcsék között, módosítják a pórusnyomást, a felszín alatt és a felszínen különböző jelenségcsoportokat idéznek elő.

2. Kérdés: Mik a felszín alatti víz megcsapolódásának elsődleges és másodlagos jellemzői?

Válasz:

Elsődleges jellemzők: negatív hidraulikus gradiens, viszonylag alacsony topográfiai helyzet, környezetétől eltérő vízminőségi és hőmérsékleti viszonyok.

Másodlagos jellemzők: A felszín alatti víz megcsapolódás környezetileg befolyásolt megnyilvánulásai, pl: források, szivárgások, folyós homok, szappanlyukak, gejzírek, fagyott dombok, pingók, felszín alatti vizek által táplált tavak, mocsarak, sófelhalmozódások, földcsuszamlások, süppedékes talajok, talajfolyások, vízmosások.

3. Kérdés: Milyen jelenségcsoportokat idéznek elő a felszínalatti vizek?

Válasz: Hidrológiai és hidraulikai, kémiai és ásványtani, növényani, talaj- és kőzetmechanikai, geomorfológiai, szállítási és felhalmozódási.