A jegyzetben szereplő rövidítések magyarázata

Név Jelölés Mértékegység
Keresztmetszet A m2
Aktivitás (kémia) a mol/kg
Rugalmassági modulus B Pa
Barometrikus hatásfok B -
Víztartó vastagsága b m
Árapály hatásfok C -
Diffúziós állandó D m2/s
Szemcseátmérő d m
Vízszint mélysége d m
Energia E J
Hézagtérfogati tényező e -
Standard potenciál (kémia) E0 mV
Redoxpotenciál (kémia) Eh mV
Evapotranspiráció ET m/nap
Folyadékpotenciál Φ m2/s2
Gravitációs állandó g m/s2
Vertikális nyomás gradiens γ Pa/m
Aktivitási koefficiens (kémia) γ -
Hidraulikus emelkedési magasság h m
Ionerősség (kémia) I mol/l
Hidraulikus vezetőképesség K m/s
Egyensúlyi állandó (kémia) K -
Permeabilitás k m2
Távolság vagy hosszúság l m
Dinamikus viszkozitás μ kg/ms
Tömeg m kg
Koncentráció (kémia) m mol/kg
Porozitás n %
Effektív porozitás n0, neff %
Nyomás p Pa
Folyadéknyomás pfoly Pa
Hidrosztatikus nyomás phidr Pa
Vízhozam Q m3/s
Hőáramsűrűség q W/m2
Áramlási intenzitás q m/s
Sűrűség ρ kg/m3
Sugár r m
Felszín alatti víz hozzáfolyása r m/óra
Tározási tényező S -
Fajlagos tározás S0 1/m
Út s m
Felszín alatti víz leszívás s m
Effektív feszültség σ e Pa
Teljes feszültség σ T Pa
Telítettségi index (kémia) SI -
Fajlagos visszatartás Sr %
Fajlagos hozam Sy %
Hőmérséklet T °C
Transzmisszivitás T m2/s
Összes oldott anyag tartalom (kémia) TDS mg/l
Térfogat V m3
Szilárd térfogat Vs m3
Teljes térfogat Vt m3
Pórustérfogat Vv m3
Fluidum térfogata Vw m3
Sebesség v m/s
Munka W J
Helyzeti magasság z m
Töltés (kémia) z -
Porózus közeg kompresszibilitása α 1/Pa
Folyadék kompresszibilitása β 1/Pa
Nyomásemelkedési magasság ψ m