Előszó

A Hidrogeológia jegyzet a tudományegyetemek földtudományi és környezettan alapszakos hallgatóinak íródott. Bár az anyag megközelítését tekintve természettudományos szemléletű, a műszaki felsőoktatási intézmények is használhatják annak érdekében, hogy hallgatóik széleskörű ismereteket szerezzenek a felszín alatti vizek tárgyköréből. A jegyzetet a leendő geográfus és a hidrológus szakembereknek is ajánljuk, hiszen, mint látni fogják, a hidrogeológia mára messze túllépett eredeti víznyerési céljain, és környezetünk és a felszíni vizekkel kapcsolatos folyamatok megértésében alapvető fontosságú tudományterületté vált.

A tananyag bemutatása során célunk, hogy bevezessük a hallgatóságot a vízföldtan, vagy más néven hidrogeológia alapfogalmaiba. Tárgyaljuk a témakör fizikai, kémiai elméleti alapjait és alapösszefüggéseit. Az összefüggések alkalmazását illusztráljuk is annak érdekében, hogy ezzel a gyakorlati munkát előkészítsük. Az anyagban vázoljuk a felszín alatti medencerendszerekben gondolkodó modern hidrogeológia elveit. Ez a szemlélet adja a korszerű hidrogeológia kereteit, túlmutat a korábbi víztartókhoz kötődő gondolkodáson. Ezáltal lehetőséget kínál arra, hogy a felszín alatti vizeket is rendszerelven szemléljük, és a természeti rendszerek működési mechanizmusába építve értsük meg a régiót érintő folyamatokat. A tárgy keretében komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hidrogeológia természettudományos jelentőségét, környezettudományi fontosságát alátámasszuk. A tárgy elvégzésével szerzett ismeretek megalapozzák a környezetföldtani tárgyak hallgatását, és előkészítik a mesterképzésben folytatható hidrogeológiai tanulmányokat.

E jegyzet nem jöhetett volna létre Tóth József professzor nélkül, aki révén a modern hidrogeológia elveivel pályám kezdetén megismerkedhettem. Külön öröm számomra, hogy a jegyzet megírásában jelenlegi és korábbi tanítványaim közreműködtek, akik a modern hidrogeológiai gondolkodáson „nőttek fel” és erre alapozva végzik kutató- és oktató munkájukat.

Mádlné Szőnyi Judit

egyetemi docens