Információkeresés a természettudományi szakirodalomban

Áts József

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

Bevezetés
I. Általános ismeretek
1. Információs műveltség
1.1. Az információs műveltség szükségessége
1.2. Az információs műveltség kritériumai
1.3. Ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok
2. Általános keresés az interneten
2.1. Bevezető
2.2. Az internetes keresők működése
2.3. Az internetes keresők
2.4. Az internetes keresők hatékony használata
2.5. Képkeresés
2.6. Gyakorló feladatok
3. Digitális könyvtárak
3.1. Bevezetés
3.2. A digitális könyvtárak jellemzői
3.2. Magyar digitális könyvtárak bemutatása
3.3. Külföldi példák
4. Metaadatok, bibliográfiai adatok, bibliográfia-kezelő rendszerek
4.1. A dokumentumokat leíró adatok és szabványaik
4.2. Bibliográfia-kezelők
4.3. Ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok
II. A szakirodalom előállítása, feldolgozása és értékelése
5. Tudományos publikálás
5.1. Tudományos publikációs műfajok
5.2. Nyílt hozzáférésű publikációk
5.3. Kiindulópontok a nyílt hozzáférésű publikációkhoz
5.4. Ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok
6. Tudományos érték és idézettség
6.1. Hivatkozási adatbázisok
6.2. Ellenőrző kérdések és gyakorló feladat
7. A szakirodalom feltárása és feldolgozása
7.1. Formai feltárás
7.2. Tartalmi feltárás
7.3. Ellenőrző kérdések
8. Könyvtári szolgáltatások használata
III. Számítógépes információkereső rendszerek használata
9. Bibliográfiai adatbázisok
9.1. Matematika
9.2. Fizika
9.3. Kémia
9.4. Biológia
9.5. Földrajz, geológia
9.6. Gyakorló feladatok:
10. Teljes szövegű adatbázisok
10.1. ScienceDirect
10.2. SpringerLink
10.3. JSTOR
10.4. IEEE Xplore®
10.5. Gyakorló feladatok:
A. Függelék: rövidítések jegyzéke
Irodalomjegyzék