Feladat 3:

Fordítsa le ezt a kiállítási szöveg-részletet egy felső tagozatos gyerek nyelvére. (A Magyar Természettudományi Múzeum, Van új a Nap alatt c. kiállításának szövegéből.) Hány olyan kifejezést, fogalmat talál, amelyeket csak egy-egy rövid, zárójeles mellékmondatban, vagy hosszabb szöveggel, esetleg ábrákkal lehetne megmagyarázni?

„Egy forró érintkezés gyümölcsei

Ha a forró kőzetolvadék, a magma (és a belőle származó fluidumok) egy szilikátos kőzettel érintkezve kristályosodik ki, azt a „határsávban” szaruszirtté alakítja, miközben szegélyén maga is átalakul, legfeljebb néhány méternyi távolságban. Ez a kontaktmetamorfózis, magyarul érintkezéses átalakulás. Különösen látványos a folyamat eredménye, amikor a magma egy tőle vegyileg erősen eltérő, könnyen átalakuló kőzettel (például mészkővel vagy dolomittal) érintkezik. A létrejövő átalakult zóna (szkarnöv) vastagsága elérheti a több száz, sőt több ezer métert. A Kárpát-övezet klasszikus lelőhelyein három szkarnos eredetű új ásványt fedeztek fel.”

(Ugye, milyen nehéz feladat?)