Mellékletek

A kiállítás-rendező feladatai

 1. A kiállítás koncepciójának elkészítése.

 2. A közreműködő szakemberek felkérése.

 3. A kiállítás helyszínének kiválasztása, a műszaki rajzok beszerzése.

 4. Kiállítandó tárgyak listájának elkészítése méretekkel, egyéb tudnivalókkal.

 5. Kiírandó szövegek összeállítása: kiállítás címe, impresszum, bevezető, alcímek, leírások, tárgyfeliratok.

 6. Kiállítandó képek összeállítása.

 7. Közreműködés a vízió kialakításában.

 8. A tervegyeztetések megszervezése.

 9. A tervek alapján a hiányzó elemek beszerzése, legyártatása.

 10. A kiállítás megépíttetése, a grafikák felhelyeztetése, a tárgyak elrendeztetése.

Az építészeti terv készítésének vázlata

 1. Az épület alaprajzának megszerzése, elkészítése m = 1:50 léptékben (a valóság 1 métere 2 cm a rajzon).

 2. A kiállítandó tárgyak, alaprajzának elkészítése m = 1:50 léptékben.

 3. A tárgyak „bepróbálása” vázlatos elhelyezése az alaprajzon, annak felderítésére, hogy elfér-e, vagy sem az adott területen.

 4. A kiállítás koncepciója alapján a vízió megálmodása. (Itt nem csak térelrendezésre vonatkozik a vízió, hanem a teljes környezet komplex hatására, anyagokkal, fényekkel, színekkel, képekkel, tárgyakkal, mozgással, mindennel együtt.)

 5. A legtalálóbb vízió kiválasztása a kiállítás rendezőjével, grafikusával.

 6. Alaprajzi változatok készítése a kiválasztott elképzelésre.

 7. A legjobb változat kiválasztása.

 8. Építészeti (falak, ajtók), tárgyelrendezési, grafika elhelyezési és világítási elemeket tartalmazó terv alaprajzban és falnézetekben m = 1:50 léptékben.

 9. Tervegyeztetés a rendezővel, grafikussal.

 10. Kiviteli tervkészítés alaprajzzal, falnézetekkel, továbbá m = 1:10, 1:5 léptékű részletrajzokkal a kivitelező számára.

A grafikai terv készítésének vázlata

 1. A kiállítás koncepciója alapján a grafika stílusának, világának kitalálása, javaslat az ábrázolásmódra, színek használatára, betűtípusra.

 2. A vízió egyeztetése a rendezővel, építésszel.

 3. Az elfogadott építészeti terv és szövegforgatókönyv alapján a grafika megtervezése.

 4. A grafika kivitelezésének művezetése.

 5. A grafikák elhelyezése a kiállítás helyszínén.

A tárgyak elrendezése

 1. Az elfogadott építészeti terv alapján tárgy-elrendezési terv készítése.

 2. A tárgyak bemutatásához szükséges kellékek kitalálása, elkészíttetése az építésszel együttműködve.

 3. A tárgyak elrendezése a kiállítás helyszínén.