8.15. Hozzáférés

Az elmúlt évtizedben a hozzáférés (access) az angol nyelvű múzeumi szakirodalom egyik legdivatosabb kifejezése – nem véletlenül és nem méltatlanul. Azt javasolják, hogy a múzeum, a kiállítás igyekezzék a lehető legszélesebb közönséget elérni, szolgálni. Vásárhelyi (2010, 20–27. old.) három tényezőjét nevezi meg: fizikai, szellemi és érzelmi hozzáférés. A kommunikációs csatorna minden elemének azt kell szolgálnia, hogy a megcélzott látogatói kör (legyen az szakmai közönség az egyik végleten, vagy a lehető legszélesebb társadalom a másikon) befogadja a kiállítást – hiszen a kiállítás nem önmagáért, nem az alkotókért készül.