13.3 Egy látogatóbarát értékelési módszer (Kárpáti Andrea, Vásárhelyi Tamás)

Beverly Serrell (2006) muzeológusok, kurátorok és múzeumpedagógusok segítségével dolgozta ki és tette közzé értékelési kritériumrendszerét. Ennek alapja a négy legfőbb értékelési szempont, amely bízvást különösnek, de talán nem feleslegesnek tűnhet a magyar kiállítás-látogató számára:

  1. Kényelmes: a jó kiállítás olyan környezetet teremt, amelyben a látogató kényelmesen érzi magát – testi és lelki értelemben egyaránt. A kényelem megnyitja az utat további kellemes élmények előtt, míg a kényelmetlen környezet az élményszerzés útjában áll.

  2. Magával ragadó: a jó kiállítás magával ragadja a látogatót. Eléri, hogy teljes figyelmével forduljon a kiállított tárgyak felé.

  3. Megerősítő: a jó kiállításon a látogató sokféle pozitív megerősítést kap: oka van rá, hogy magát intelligens, sikeres befogadónak tekintse, és túllépjen a „Hű, de szép!” élményen. A látogatók egymást is megerősítik: egy élményközösség tagjainak érezhetik magukat, hiszen a sokféle felkínált információ és élmény között megtalálják, amihez kapcsolódni készek és képesek.

  4. Jelentésteli: a jó kiállítás egyéni életükre ható, saját élménnyel is megajándékozza a látogatókat. Amellett, hogy gondolkozásra és érzelmi azonosulásra készteti őket, a jó kiállítás a nézőiben értelmi és érzelmi változásokat is okoz, melyek hatása azonnali, vagy később megmutatkozó.” (Serrell, 2008, 41. old.)

A négy fő szemponthoz számos kiállítás-értékelési kritérium társul, melyeket az alábbiakban közlünk:

A kiállítás-értékelési kritériumokat a gyakorlatban is kipróbálták. Serrell és munkatársai (2006) ötfokozatú skálán értékeltek az egyes szempontok szerint számos amerikai és európai bemutatót. Módszerük különösen hasznosnak bizonyult a kiállítások „nyúzópróbáján”, amikor a megcélzott közönség-rétegeket képviselő, 5–10 fős csoportok járták végig a megnyitás előtti héten a kiállítást. Ekkor még van mód változtatni, ha a múzeumi kommunikáció egy-egy része nem elég érthető és érdekes, vagy egyszerűen csak bejárhatatlan. Az értékelési folyamat folytatódik a kiállítás közben és utána, a summázó, lezáró, a következő kiállítás szempontjából fontos értékeléssel.

Módszer

Ki végzi

Fő kérdés

Elsődleges cél

Termék

Elsődleges célcsoport

A kiállítás összegző értékelése (summative evaluation)

Szakképzett értékelők (házon belüliek vagy felkért külső szakemberek)

Működik? Megfelel a céloknak?

Felelősség a támogatók iránt: mennyire sikerült elérni a kiállítás céljait?

Jelentés

Az intézmény vezetői és munkatársai, kiállítás-készítők

Kiállítás-kritika

Egyének

Szeretem?

Tetszik?

Véleménymegosztás

Előadás vagy cikk

A szakma

Vélemény, értékelés

Egyének

Mi ez, miről szól?

Közönségkapcsolatok

Publikáció

Az olvasók, látogatók

AAM sztenderdek [a]

AAM bíráló bizottsági tagok

Illeszkedik-e a sztenderdekhez?

Évenkénti díj odaítélése

Díj

A szakma,

az intézmény

Kritikus értékelés

Látogatóvizsgálati szakértők

Mik a problémák?

A végső értékelés előtti hibajavítás

Jelentés

Az intézmény, kiállítás-készítők

Szakértői értékelésen alapuló minősítő rendszer

(Framework)

Gyakorló

múzeumi emberek

Miben és miért értünk vagy nem értünk mi egyet?

A hivatásbeli fejlődést segítő megbeszélés

Értékelési folyamat

Múzeumi szakemberek

A magyar szakmai díj: „Az év kiállítása”

A Pulszky Társaság díjbizottsága

Hogyan viszonyul a szempontokhoz?

Évenkénti díj odaítélése

Díj

A szakma

az intézmény

(a közönség)

[a] AAM = American Alliance of Museums, Múzeumok Amerikai Szövetsége, amely az etikai és a jó gyakorlattal kapcsolatos sztenderdjeit megfogalmazta.

13.1. táblázat: Hat kiállítás-értékelési módszer összehasonlítása (Serrell, 2006 alapján, kiegészítve egy magyar értékelési módszerrel). A hazai szempontok a 2. feladat alatt találhatók.

A módszert Kym S. Rice, a Georg Washington University munkatársa (2008) bírálja. Szerinte a szempontok túlzottan heterogének, különböző minőségeket értékelnek. Hiba, hogy minden szempontot egyenrangúnak tekint (a megfelelő számú ülőhelytől a szakmai értékig). Előny viszont, hogy a szerző is őszintén ismerteti saját módszerének előnyeit és hátrányait. Az értékelési rendszer nem felel meg a tudományos értékelés minden követelményének. A szempontok azonban alkalmasak arra, hogy segítsék a múzeumi dolgozókat abban, hogy saját készségeiket fejlesszék.

Kiállításon felnőtt látogatók papírokkal a kezükben nézelődnek és jegyzetelnek.

13.1. kép: Kiállítás értékelés a Postamúzeumban (amely 2012-ben az Év kiállítása versenyen dicsérő oklevelet kapott). (Fotó: Vásárhelyi Tamás)