15. fejezet - Irodalomjegyzék

Tartalom

Önálló kiadványok
Könyvfejezetek
Folyóiratcikkek
Internetes hivatkozás

Önálló kiadványok

(1997): 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest

Ambrose, T., Pain, C., (1993): Museum Basics. ICOM – Routledge, New York

Ágostháziné dr. Eördögh, É. (2003): Építészeti rajz. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

Balassa, I. (1964): A múzeumi kiállítások tudományos előkészítése. Kézirat kiadó nélkül, hely nélkül

Bereczki I., Sághi I. szerk. (2009): Kiállításrendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában. SzNM – MOKK, Szentendre

Black, G. (2010): The Engaging Museum, Developing Museums for Visitor Involvement. Routledge, London – New York

Binni, L., Pinna, G. (1986): A múzeum. Egy kulturális gépezet története és működése a XVI. századtól napjainkig. Gondolat, Budapest

Buckingham, D. (2002): A gyermekkor halála után. Felnőni az elektronikus média világában. Helikon Kiadó, Budapest

Dean D. (1994): Museum exhibition, theory and praxis. ICOM, Paris

Dernie, D. (2006): Exhibition Design. W. W. Norton & Company, New York

Dexter, G., Lord, A., Markert, K.   (2007): The manual of strategic planning for museums. AltaMira Press Lanham

Dertouzos M. (2002): Félkész forradalom. Typotex Kiadó, Budapest

Dodd, J., Jones, C., Sawyer, A., Tseliou, M. (2012): Voices from the Museum. Qualitative Research Conducted in Europe’s National Museums. EuNaMus Report No. 6. Linköping University Electronic Press, Linköping

Eco U. (2009): A lista mámora. Európa Könyvkiadó, Budapest

Ébli, G. (2005): Az antropologizált múzeum. Közgyűjtemények átalakulása az ezredfordulón. Typotex Kiadó, Budapest

Ébli, G. (2011): Hogyan alapítsunk múzeumot? Tanulmányok a művészet nemzetközi intézményrendszeréről. Vince Kiadó, Budapest

Falk, J. (2009): Identity and the museum visitor experience. Left Coast Press, Walnut Creek, CA

Falk, L., Dierking, J. (2000): Learning From Museums. Alta Mira Press, Walnut Creek, CA

Fejős Z. (2003): Tárgyfordítások. Néprajzi Múzeum, Budapest

Filippoupoliti, A. (2010): Science Exhibitions, Communication and Evaluation. MuseumsEtc, Edinburgh

Filippoupoliti, A. (2010): Science Exhibitions, Curation and Design. MuseumsEtc, Edinburgh

Finn, D. (1985): How to visit a museum. Harry N. Abrams Inc., New York

Frank, J. (1992): Tárlatok, szertartások. Műcsarnok, Budapest

Frazon, Zs. (2011): Múzeum és kiállítás, az újrarajzolás terei. Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest-Pécs

Gergely, I. (1983): Gergely István beszédes című könyve (A helyek világa – a világ helyei. Corvina Kiadó, Budapest

Gergely, I. (1979): A kiállítás művészete. Corvina Kiadó, Budapest

György, P. (2008): A Kalinyingrád-paradigma. Múzeumföldrajz. Magvető Kiadó, Budapest

Gergely, I. (1979): A kiállítás művészete. Corvina Kiadó, Budapest

Gergely, I. (1983): A helyek világa – a világ helyei. Magvető Kiadó, Budapest

György, P. (2003): Az eltörölt hely – a múzeum. A múzeumok átváltozása a hálózati kultúra korában. New York, Természet-történeti Múzeum – egy példa. Magvető, Budapest

Hernádi, M. (1982): Tárgyak a társadalomban. Kozmosz Könyvek, Budapest

Hooper-Greenhill E. (2007): Museums and Education. Purpose, pedagogy, performance. Routledge, London and New York

Izsó, L., Becker, Gy. (2011): Termékélmény. Akadémiai Kiadó, Budapest

Janes, R. (2009a): Museum in a Troubled World. Renewal, Irrelevance or Collapse? Routledge, London and New York

Jones- Garmil, K. (szerk.) (2003): The wired museum. American Association of Museums, Washington

Káldy, M., Kárpáti, A., Szirmai, A. L., (2010): Múzeumpedagógia Magyarországon 2008 – 2009. Helyzetkép és perspektívák. Múzeumi iránytű 6. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK), Szentendre

Kárpáti, A. (1992): Látni tanulunk. A műelemzés tanítása az általános iskolában. Akadémiai Kiadó, Budapest

Kárpáti, A. (2005): A kamaszok vizuális nyelve Akadémiai Kiadó, Budapest

Korek, J. (1998): A muzeológia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest

Kuno, J. (2009): Whose Culture? The promise of museums and the debate over antiquities. Princeton University Press, Princeton és Oxford

Kurta, M. (2012): Múzeumandragógia. Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Budapest

Lord, B., Lord, G. D.  (Ed.) (2001): The Manual of Museum Exhibitions. Altamira Press, Walnut Creek, Lanham, New York, Oxford

Lowenthal, D. (1985): The Past is a Foreign Country. Cambridge University Press, New York

Malraux, A. (1960): A csend hangjai. Gondolat, Budapest

Mártonffy, A. (2009): Mit mondanak a programismertetők? A múzeumok őszi fesztiváljának programfüzete nyelvészszemmel. Plenáris előadás. 2. Múzeumpedagógiai Konferencia, Ludwig Múzeum, Budapest

Matskási, I. (2000): A Magyar Természettudományi Múzeum. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest

McLean, K. (1993): Planning for people in museum exhibitions. Association of Science-Technology Centers, Washington, DC

Palugyai, I. (2013): A tudománykommunikáció informális színterei. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Patkó, G. (2012): Múzeumelmélet. A képzeletbeli múzeumtól a hálózati múzeumig. Petőfi Irodalmi Múzeum – Ráció Kiadó, Budapest

Pearce, S. (1999): On Collecting. An Investigation Into Collecting in the European Tradition. Routledge, London

Pearce, S. (szerk.) (1999): Interpreting objects and collections. Routledge, London

Serrell, B. (2006): Judging Exhibitions, a Framework for Assessing Excellence Left Coast Press Inc., Walnut Creek

Pogány, F. (1955): Belső terek művészete. Műszaki Könyvkiadó,

Puczkó L., Rátz T.   (2000): Az attrakciótól az élményig. Geomédia Szakkönyvek, Budapest

Serrell, B. (2006): Judging Exhibitions, a Framework for Assessing Excellence Left Coast Press Inc., Walnut Creek

Simon, N. (2010): The Participatory Museum. Museum 2.0, Santa Cruz, CA

Stendhal, H. B. (1971): A romantika születése. Corvina Kiadó, Budapest

Varga Cs., Csörgő Z. (szerk.) (2002): A tudás társadalma. Stratégiakutató Intézet, Budapest

Vásárhelyi, T., Sinkó I. (2004): Múzeum az iskolatáskában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Vásárhelyi, T. (2009): A nyitott múzeum. SzNM – MOKK, Szentendre

Vásárhelyi T. , Kárpáti A. (szerk.) (2011): Múzeumi tanulás. Typotex – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest

Vasáros, Zs. (2010): Kiállító-tér, Múzeumi tárlatok kézikönyve. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre

Vels Hein, A. (Ed.) The Future of Museums, the Museum of the Future. Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam

Vergo, P. (1989): The New Museology. Reaction Books, London

Zacharias, W. (1990): Zeitphänomen Musealisierung. Das Verschieden der Gegenwart und die Konstruktion der Erinnerung. Klartext Verlag, Essen