Könyvfejezetek

B. Varga J. (2011): Korok, kultúrák, múzeumok. Magyar történettudomány az ezredfordulón. ELTE Eötvös Kiadó-MTA Budapest 873-882

Farkas, Zs. (2011): Látogatókutatások magyar múzeumokban. Vásárhelyi T. és Kárpáti Andrea (szerk.) Múzeumi tanulás, MTM – Typotex, Budapest 277-283

Fehr, M. (2012): A történelem konstrukciója – a múzeumban. Patkó Gábor (szerk.) Múzeumelmélet. A képzeletbeli múzeumtól a hálózati múzeumig, Petőfi Irodalmi Múzeum – Ráció Kiadó, Budapest 239-254

Gergely, I. (1978): A kiállítás mint kommunikáció. Szemere Ádám (szerk.) A korszerű múzeumi kiállítások tartalmi, didaktikai esztétikai problémái, MRMK, Budapest 118-126

Hein, G. (2005): A Progressive Education Perspective on Evaluation. Engel, B. S., Martin, A. C. (szerk.) Holding Values. What We Mean by Progressive Education, NH, Heinemann, Portsmouth, 176-181

Katz, J., Halpern, D. (2013): Is a Tour Worth a Thousand Clicks? Visual Information Processing as Affected by Spatial Abilities and Individual Differences in a Museum Environment. Benedek, A. and Nyíri, K. (Eds.) How To Do Things With Pictures. Skill, Practice, Performance. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main.

Kárpáti, A., Szirmai, A. L. (2010): Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában – A kutatási kérdőívre adott válaszok elemzése. Bereczki I., Sághi I. (szerk.) Élmény és tudás. Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre 59-88

Kárpáti, A. (2011): Tanuláselméletek és múzeumi tanulás. Vásárhelyi T. , Kárpáti A. (szerk.) Múzeumi tanulás, MTM – Typotex, Budapest 92-98

Korff, G. (2012): Tároló és/vagy generátor. Gyűjtés és kiállítás viszonya a múzeumban Patkó G. (szerk.) Múzeumelmélet. A képzeletbeli múzeumtól a hálózati múzeumig, Petőfi Irodalmi Múzeum – Ráció Kiadó, Budapest 219-238

Kovács, H. (2012): A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben. AGTEDU Konferencia előadásai, Kecskeméti Főiskola, Kecskemét. 27-35

Kovács, H., Kárpáti, A. (2012): Az iskolai múzeumlátogatás értékelése. Vásárhelyi T., Kárpáti A. (szerk.) Múzeumi tanulás, Typotex Kiadó, Budapest 265-274

Kriston Vízi, J. (2009): Múzeumi mozaikok. Pató, M. (szerk.) Nyitott kapukkal – kapun belül és kívül. Írások a szolgáltató és oktató múzeumról, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre

Mayrand, Y. (2011): The Role of the Exhibition Designer. Lord, B., Lord, G. D. The Manual of Museum Exhibitions, Altamira Press, Walnut Creek, Lanham, New York, Oxford 405-420

McLuhan, M. (1964): The Gadget Lover. Narcissus as Narkosis. McLuhan, M. (szerző) Understanding Media. The Extensions of Man, Harper and Collins, London and New York 45-53

Meijer Van Mensch, L., Van Mensch, P. (2012): A szaktudományos felügyelettől az együttalkotásig. A gyűjtés és a múzeumi gyakorlat fejlődése a 19. és 20. században. Patkó G. (szerk.) Múzeumelmélet. A képzeletbeli múzeumtól a hálózati múzeumig, Petőfi Irodalmi Múzeum – Ráció Kiadó, Budapest 97-126

Molnár Gy., Kárpáti A. (2012): Informatikai műveltség. Csapó B. (szerk.) Mérlegen a magyar iskola, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 381-416

Pétursdóttir, R. (2005): Transmitting Cultural Heritage via Mobile Phone. Čiž, M. , Lukáč, I. (szerk.) Partnering in Museum Education – Enhancing the Adventure, Dali-BB, Banská Bystrica 52-61

Piacente, M. (2001): The Language of Multimedia. Lord, B. és Lord Dexter, G. (szerk.) The Manual of Museum Exhibitions, Alta Mira Press, Walnut Creek, CA 402-404

Pine II, B. J. (2002): Museums in the Experience Economy. Vels Hein, A. (szerk.) The Future of Museums, the Museum of the Future, Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 18-26

Spencer, H. A. (2001): Interpretative Planning. Lord, B. és Lord Dexter, G. (szerk.) The Manual of Museum Exhibitions, Alta Mira Press, Walnut Creek 373-392

Swiecimski, J. 1978 Forma, kompozíció és tartalom a múzeumi kiállításon Szemere Ádám (szerk.) A korszerű múzeumi kiállítások tartalmi, didaktikai esztétikai problémái, MRMK, Budapest 47-59

Van der Donckt, M., Callebaut, D. (2001): The Feast of Thousand Years at the Ename Provincial Museum, Belgium Lord, B. és Lord Dexter, G. (szerk.) The Manual of Museum Exhibitions, Alta Mira Press, Walnut Creek, CA 247- 258

Vásárhelyi T. (2010a): Stratégiai tervezés a múzeumban. Bereczky I. és Sághi I. (szerk) Múzeumvezetési ismeretek I., Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre 62-84

Vásárhelyi T. (2010b): A projektmódszer a kiállításban Bereczki Ibolya. és Sághy Ilona (szerk.) Kiállításrendezés A-Z-ig Az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában, SzNM – MOKK Szentendre, 23-26

Vásárhelyi T. (2010c): Projektmódszer a múzeumban Bereczki Ibolya. és Sághy Ilona (szerk.) Múzeumvezetési ismeretek I., SzNM – MOKK, Szentendre, 137-146

Vígh, A. (2007): Múzeumok változásban – Alfa-program a vidéki múzeumok fejlesztéséért. Veres L., Viga Gy. (szerk.) Múzeumok változásban. Az önkormányzati múzeumok Alfaprogram keretében megvalósult modernizációja 2004–2006., Hermann Ottó Múzeum, Miskolc, 7–9

Walczak, K. (2010): ARCO. Building Virtual Museum Exhibitions with Flex-VR. Styliaras, G., Koukopoulos, D. (szerk.) Handbook of Research on Technologies and Cultural Heritage. Applications and Environments, Information Science Reference, London

Wilson, B. (2004): Child Art After Modernism. Visual Culture and New Narratives. Eisner, E. W., Day, M. D. (szerk.) Handbook of Research And Policy In Art Education, Taylor and Francis, New York 299-328

Woodruff, A., Szymanski, M. H., Aoki, P., Hurst, A. (2001): The Conversational Role of Electronic Guide Books. Proceedings of the International Conference on Ubiquitous Computing, Atlanta, GA, September 2001., Springer Verlag, Berlin, Berlin, 187-208