Kiállítási kommunikáció

Tudomány – kiállítás – kommunikáció

Kárpáti Andrea

Vásárhelyi Tamás

Bajzáth Judit, Gaul Emil, Joó Emese, Kómár Éva és Szabics Ágnes esettanulmányaival

ISBN 978-963-284-366-7

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

1. Bevezető (Kárpáti Andrea és Vásárhelyi Tamás)
2. A múzeumok kommunikációs formái, céljai (Vásárhelyi Tamás)
2.1. A kommunikáció általános elmélete és a kiállítási kommunikáció
2.2. A kiállítások kitüntetett szerepe a múzeumok működési formái között
Feladat 1:
Feladat 2:
Feladat 3:
Feladat 4:
Feladat 5:
3. Múzeumterek egykor, ma és a jövőben (Kárpáti Andrea)
3.1. A múzeumi épület kommunikációs értéke
A múzeumépület alakváltása
Múzeum más célra készült épületben
3.2. Klasszikus, elavult és modern kiállítási színhelyek és megjelenítési módok
3.3. Különleges kiállítási színhelyek
Feladat 1:
Feladat 2:
4. A küldetésnyilatkozattól a kiállítás üzenetéig és tudományos tartalmáig
4.1 Küldetésnyilatkozat – Mission statement (Vásárhelyi Tamás)
4.2 Kiállítás-rendezés, mint szellemi alkotás: gyűjtemény és kiállítás (Kárpáti Andrea)
4.3 A tudományos eredmények lefordítása közérthető, kiállítási nyelvre (Vásárhelyi Tamás)
4.4 Esettanulmány: tudományos eredmények lefordítása a Magyar Természettudományi Múzeumban (Vásárhelyi Tamás)
Feladat 1:
Feladat 2:
Feladat 3:
5. Gyűjtemény és kiállítás (Vásárhelyi Tamás)
5.1. A kiállítás, mint a gyűjtemény tükre
5.2. Kiállítandó tárgyak kiválasztása:   presztízs-, biztonsági, műtárgyvédelmi megfontolások (Vásárhelyi Tamás)
Feladat 1:
Feladat 2:
6. Kiállítási típusok és jellemzőik
6.1 Technikai jellegű szempontok (Vásárhelyi Tamás)
Helyszín
Időtartam
Terjedelem
Néhány egyéb tipizálási szempont
Feladat 1:
6.2. A látogató-központúság szempontjai (Kárpáti Andrea)
A kiállítás tudományos koncepciójának értelmezése a látogatói üzenetek szempontjából
Látogatói célcsoportok meghatározása, interpretációs terv készítése
A kiállítási tárgyakhoz kapcsolható információs eszközök megtervezése
A látogatói utak kialakítása
Média elemek kiválasztása, megtervezése
Marketing terv készítése
Kipróbálási, értékelési, módosítási terv készítése
Feladat 2:
6.3. A kiállítási koncepció: ismeretektől a narratíváig (Kárpáti Andrea)
Feladat 3:
Feladat 4:
6.4. A tárgyakhoz és az üzenethez illő kiállítási műfaj és kommunikációs stratégia meghatározása (Kárpáti Andrea)
7. Kiállítási terv: az üzenet(ek) lefordítása
7.1. Kétféle kiállítási terv: projektterv és forgatókönyv (Vásárhelyi Tamás)
7.2. Az üzenet lefordítása (Vásárhelyi Tamás)
Feladat 1:
Feladat 2:
Feladat 3:
7.3 Együttműködési formák, feladatok az alkotói teamben, kiállítási rész-projektek (Gaul Emil)
Példák kiállítási feladatok megoldására
Mellékletek
A kiállítás-rendező feladatai
Az építészeti terv készítésének vázlata
A grafikai terv készítésének vázlata
A tárgyak elrendezése
8. A kommunikációs csatorna elemei (Vásárhelyi Tamás)
8.1. Helyszín
8.2. Mielőtt belépnénk
8.3. Megérkezés a kiállításba
8.4. Fények
8.5. Színek
8.6. Bútorzat
8.7. Hangok
8.8. Szagok
8.9. Szövegek
8.10. Interaktív elemek
8.11. Informatika a kiállításban
8.12. Kényelem
8.13. Emberek (személyzet, látogatók, bábuk)
8.14. Tárgyak
8.15. Hozzáférés
Feladat 1:
Feladat 2:
Feladat 3:
Feladat 4:
9. Múzeumi multimédia (Kárpáti Andrea)
9.1 Informatikai eszközök a kiállításban
9.2 Múzeumok a Világhálón
9.3 A kiállítás „webkettes” kiterjesztése
Feladat 1:
Feladat 2:
10. A látogató szempontjai
10.1. Kiknek készül a kiállítás? Kikhez kell igazítani a kommunikációt? (Vásárhelyi Tamás)
Feladat 1:
10.2 A látogatóbarát kiállítás (Kárpáti Andrea)
Látogatóbarát múzeumpedagógiai módszerek
Célcsoportra irányuló kiállítás-rendezés
Feladat 1:
Múzeumpedagógia, múzeumandragógia: a látogatóbarát múzeum szakemberei
Speciális igényű látogatók
Feladat 2:
Feladat 3:
Feladat 4:
10.3 A kiállítás dekódolása: a megértett üzenet (Kárpáti Andrea)
Feladat 5:
11. Kommunikáció a kiállításról
11.1 Egy kiállítás múzeumon belüli kommunikációja (Vásárhelyi Tamás)
Plakát a falakon és azokon belül
Szórólap az épületben
Ajándékok
11.2 Kommunikáció a múzeum falain kívül (Kárpáti Andrea, Vásárhelyi Tamás)
Plakát a közterületeken (Vásárhelyi Tamás)
Szórólap (Vásárhelyi Tamás)
A reklámozás dinamikája (Vásárhelyi Tamás)
Nyomtatott és digitális sajtó (Kárpáti Andrea)
Kiállítások a televízióban, rádióban (Kárpáti Andrea)
11.3 Pedagógiai kommunikáció: a tárlatvezetéstől az interaktív értelmezésig és alkotásig (Kárpáti Andrea)
Feladat:
12. Látogatómenedzsment a kiállításban (Vásárhelyi Tamás)
12.1. Mi az a látogatómenedzsment?
12.2 Egyéni látogatók mozgása
12.3 Csoportok mozgatása
13. Kiállítás értékelési módszerek
13.1 Miért és hogyan értékeljünk? (Vásárhelyi Tamás)
13.2 Mikor értékelünk? (Vásárhelyi Tamás)
Előzetes felmérés
Ellenőrzés
Értékelés
Néhány egyszerű értékelési módszer, látogatók bevonásával:
13.3 Egy látogatóbarát értékelési módszer (Kárpáti Andrea, Vásárhelyi Tamás)
13.4 Múzeumi multimédia megoldások értékelése (Kárpáti Andrea)
13.5 Tehát miért értékeljünk? (Vásárhelyi Tamás)
Feladat 1:
Feladat 2:
Feladat 3:
Feladat 4:
14. Esettanulmányok
14.1. Bajzáth Judit: Sokszínű élet – Felfedező úton Magyarország tájain: Egy kiállítás átalakulása
14.2 Joó Emese: Kiment a ház az ablakon - Az EtnoMobil 2.0 projekt
Üzemen kívül
Brand-teremtés
Kortárs kultúra? Mozgás!
EtnoMobil 2.0 – kiállítás, fotóműterem, archívum
Tartalomhoz a formát
Lakótérből kiállítótér
A harmadik nő
Mobilitás fogalmak
Egy tárgy, egy történet: a vízipipa
Véradó állomás? Lángosos bódé? Aláírásgyűjtés?
„Rajta hordom az életemet”
Mobil fotóműterem és archívum
Interaktivity 14 +
Kommunikáció 2.0
Minőségi eredmények
Nincs megállás!
14.3 Kómár Éva: Médiumok összjátéka. - A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítási kommunikációja a hálózati kultúra korában
Bevezető
PIM és az új muzeológia
A PIM kiállítási kommunikációja
Az Infokommunikációs (IKT) eszközök beépülése és szerepe a PIM kiállításaiban
Tervezés
14.4 Szabics Ágnes: Múzeumpedagógiai programok Bukta Imre: Másik Magyarország című kiállításán
A kiállítás pedagógiai kommunikációja
A kiállításhoz meghirdetett múzeumpedagógiai programok:
15. Irodalomjegyzék
Önálló kiadványok
Könyvfejezetek
Folyóiratcikkek
Internetes hivatkozás