1.5. A talajfelszín

A hidrológiai ciklusban jelentős szerepet kapnak a talajban, valamint annak felszínén lejátszódó folyamatok is. Ezen belül fontos tényezők a talaj felszínközeli rétegében talajnedvességként tárolt édesvíz mennyisége, valamint a talaj anyagi tulajdonságaitól nagymértékben függő földalatti víztározók elhelyezkedése, védettsége. A talaj kölcsönhatásban áll a légkörrel a gázok, az aeroszolok és a légnedvesség cserefolyamatai révén. Ezeket a történéseket nagymértékben befolyásolja a talaj típusa és a felszín növényi borítottsága, amit természetesen ismét nagyon erősen determinál a talaj nedvessége. Bár jól látható e folyamatok szoros és többszörös kölcsönhatása, a pontos összefüggések mégsem ismertek kellő pontossággal. Az utóbbi évtizedben sok kutatás foglalkozik e témakörrel.