Klímaváltozás

Szerkesztő: Bartholy Judit és Pongrácz Rita

Barcza Zoltán

Bartholy Judit

Bihari Zita

Lakatos Mónika

Mészáros Róbert

Pieczka Ildikó

Pongrácz Rita

Práger Tamás

Radics Kornélia

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

Bevezetés
1. Az éghajlati rendszer és az üvegházhatás
1.1. A légkör
1.2. Az óceán
1.3. A krioszféra
1.4. A bioszféra
1.5. A talajfelszín
1.6. A légköri üvegházhatás
1.7. Az üvegházhatású gázok és légköri aeroszolok koncentrációjának változása
1.7.1. Szén-dioxid (CO2)
1.7.2. Metán (CH4)
1.7.3. Dinitrogén-oxid (N2O)
1.7.4. Halogénezett szénhidrogének
1.7.5. Ózon (O3)
Összefoglaló ellenőrző kérdések
2. Globális klímaváltozás a múltban
2.1. Múltbeli éghajlatváltozások mértéke
2.1.1. Régmúlt idők éghajlatváltozása
2.1.2. A XX. század éghajlati tendenciái
Összefoglaló ellenőrző kérdések
3. A XX. század során észlelt hazai éghajlati változások
3.1. A hőmérséklet megfigyelt változásai
3.1.1. Az éves és évszakos középhőmérsékletek alakulása
3.1.2. A középhőmérséklet területi eloszlása, a változás térbeli jellemzői
3.1.3. A középhőmérséklet változása az elmúlt 30 évben
3.1.4. A legutóbbi dekád: 2000–2009 átlagos maximumhőmérséklete
3.1.5. A hőmérsékleti szélsőségek alakulása
3.1.6. A hőmérsékleti szélsőségek változásának területi jellemzői
3.2. Megfigyelt csapadékváltozások
3.2.1. Az éves és évszakos csapadékösszegek alakulása
3.2.2. A csapadék területi eloszlása, a változás térbeli jellemzői
3.2.3. A csapadékösszeg változása az elmúlt 50 évben
3.2.4. A csapadékszélsőségek alakulása
3.2.5. A csapadékszélsőségek változásának területi jellemzői
Összefoglaló ellenőrző kérdések
4. Globális éghajlatmodellezés
4.1. Az éghajlatmodellezés története
4.2. A modern globális éghajlatmodellek áttekintése
4.2.1. Légköri általános cirkulációs modellek
4.2.2. Óceáni általános cirkulációs modellek
4.2.3. Földfelszín és felszíni réteg modellek
4.2.4. Tengeri jég modellek
4.3. A modellek összekapcsolása és a kapcsolt modellek értékelése
4.3.1. A globális energiaegyensúly hangolása
4.3.2. A modellek értékelésének lehetőségei
4.3.3. Modellértékelési metrikák használata
4.4. Az éghajlatszimulációk főbb típusai napjainkban
4.5. Miért kellenek az egyszerűbb modellek, az EMIC-ek?
4.6. Mennyire megbízhatók az éghajlat jövőbeli alakulásának előrejelzésére használt modellek?
Összefoglaló ellenőrző kérdések
5. Jövőbeli forgatókönyvek
Összefoglaló ellenőrző kérdések
6. Regionális éghajlatmodellezés, a modellszimulációk validációja
6.1. Dinamikai leskálázás módszerei és korlátai
6.2. Alkalmazott regionális éghajlati modellek és validációjuk
6.2.1. Az ENSEMBLES keretében vizsgált RCM-ek
6.2.2. Az ENSEMBLES szimulációk validációja a Kárpát-medence térségére
6.2.3. A PRECIS modell
6.2.4. A PRECIS szimuláció validációja
Összefoglaló ellenőrző kérdések
7. Várható globális tendenciák
7.1. A közeljövőben várható változások
7.2. Globális éghajlatváltozás a XXI. században
7.2.1. Átlagos globális felszínhőmérséklet
7.2.2. Átlagos globális tengerszint
7.2.3. Krioszféra
7.2.4. A hőmérséklet- és csapadékmennyiség-változás térbeli szerkezete
7.2.5. A különböző nedvességi karakterisztikák becsült változásai
7.2.6. Az Atlanti-óceán meridionális körforgása
7.3. Hosszabb távú előrejelzések
Összefoglaló ellenőrző kérdések
8. Várható európai tendenciák
8.1. Becslések GCM-eredmények alapján
8.2. Becslések RCM-eredmények alapján
Összefoglaló ellenőrző kérdések
9. A bizonytalanságok számszerűsítése, a modellhibák csökkentése
Összefoglaló ellenőrző kérdések
10. Sérülékeny régiók
10.1. Mit értünk sérülékenység alatt?
10.2. Sérülékeny régiók Európában
10.3. Sérülékeny régiók Európán kívül
10.3.1. Afrika
10.3.2. Ázsia
10.3.3. Ausztrália és Új-Zéland
10.3.4. Latin-Amerika
10.3.5. Észak-Amerika
10.3.6. Sarki régiók
10.3.7. Kis szigetek
10.4. Bizonytalanságok az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos visszacsatolási mechanizmusokban
Összefoglaló ellenőrző kérdések
11. A várható éghajlatváltozás dinamikus modelleredmények alapján: hőmérséklet
11.1. Várható hőmérsékletváltozás Magyarországon az ENSEMBLES-modelleredmények alapján
11.2. Várható hőmérsékletváltozás Magyarországon különböző kibocsátási forgatókönyvek figyelembe vételével
Összefoglaló ellenőrző kérdések
12. A várható éghajlatváltozás dinamikus modelleredmények alapján: csapadék
12.1. Várható csapadékváltozás Magyarországon az ENSEMBLES-modelleredmények alapján
12.2. Várható csapadékváltozás Magyarországon különböző kibocsátási forgatókönyvek figyelembe vételével
Összefoglaló ellenőrző kérdések
13. Irodalomjegyzék