Kőzetfizika

egyetemi jegyzet Geofizikus M.Sc. hallgatók számára

Balázs László

ISBN 978-963-284-381-0 (PDF)

ISBN 978-963-284-382-7 (HTML)

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

1. Kőzetfizika célja és tárgya
1.1. Fontosabb kőzet és kőzetfizikai paraméterek
2. Inhomogén kőzet ekvivalens tulajdonságai
2.1. Analitikus közelítések
2.1.1. Egy részecske modell - Maxwell modell
2.1.2. Több részecske modell
2.1.3. Szemcsék közötti kölcsönhatást figyelembe vevő modellek
2.1.4. Perturbációs módszer (gyenge inhomogenitások esete)
2.1.5. Határok a kőzetek ekvivalens fizikai jellemzőire
3. Kőzetek, tárolók tulajdonságai
3.1. Kőzetek összetétele
3.2. Porozitás (ϕ)
3.2.1. Porozitás mérése
3.3. Szemcseméret és szemcseméret eloszlás
3.4. Fajlagos felület
3.5. Póruskitöltő anyagok - víztelítettség
3.6. Agyagok, márgák, záró rétegek
3.7. Anizotrópia
3.8. Rétegzettség
3.9. Repedezettség
4. Kőzetfizikai jellemzők
5. Permeabiltás – folyadékáramlás kőzetben
5.1. Permeabilitás mérése
5.2. A permeabilitás változásai
5.3. Permeabiltás modellezése
5.4. Relatív permeabilitás
5.5. Elárasztás kialakulása a permeábilis zónákban
6. Vezetőképesség – fajlagos ellenállás
6.1. Elektrolitikus vezetés
6.2. Elektromos kettősréteg az agyagásványok felületén.
6.3. Természetes potenciál (SP)
6.4. Kőzetek vezetőképessége
6.5. Ellenállás-hálózat modell
6.6. Másodlagos porozitású összetett pórusrendszerek
6.7. Agyagos tároló kőzetek modellezése
7. A kőzetek dielektromos tulajdonságai
7.1. Kőzetek dielektromos tulajdonságai
8. A kőzetek mágneses tulajdonságai
8.1. A mágneses szuszceptibilitás mikro szintű modellje
9. Nukleáris mérésekkel kapcsolatos kőzetfizikai jellemzők
9.1. Kőzetek természetes aktivitása
9.2. Részecske transzport
9.3. Gamma transzport és kőzetfizika
9.4. Neutron módszerekhez kapcsolódó kőzetfizikai jellemzők
9.5. NMR relaxációs idők
9.5.1. Proton precesszió póruskitöltő folyadékokban
9.5.2. Relaxáció porózus kőzetekben
10. Kőzetek akusztikus és mechanikai tulajdonságai
10.1. Homogén izotróp közegek
10.2. Fontosabb kísérleti adatok a kőzetfizikai modellezéshez
10.3. Rugalmas hullámok terjedésének empirikus modelljei
10.4. Akusztikus kőzetfizikai modellek
10.4.1. Gassmann-modell
10.4.2. Amplitúdó csillapodás
11. Kőzetek hővezető képessége
11.1. Inhomogén kőzet hővezető képessége
11.2. Hővezetés Debye-féle modellje
Irodalom