VI. fejezet - Magmás kőzetek a Kárpát-Pannon térségben

Tartalom

VI.1. Ultrabázisos kőzetek
VI.2. Bázisos kőzetek
VI.3. Neutrális (intermedier) magmás kőzetek
VI.4. Savanyú magmás kőzetek
VI.5. Alkáli magmás kőzetek

A Kárpát-Pannon térség bővelkedik magmás kőzetekben. Ezen a területen szinte minden fontosabb magmás kőzettípus előfordul peridotitoktól kezdve, a leucitittől a szilíciumgazdag kőzetekig, gránitig és riolitig, a bazalttól a fonolitig. A paleozoikumban és mezozoikumban keletkezett, a lemeztektonikai rekonstrukciókban fontos szerepet játszó magmás kőzetek mellett kiemelt fontosságúak az elmúlt 20 millió évben zajlott vulkanizmushoz kapcsolódó képződmények. Mindezek e térséget egyedülálló természeti laboratóriummá teszik, ahol a geodinamikai folyamatok és a magmás folyamatok kölcsönhatása részletekbe menően vizsgálható, ahol a vulkáni képződmények és formák jól feltártságban tanulmányozhatók. Az alábbi fejezetben ezt a különleges magmás kőzettani értéket mutatjuk be, segítséget adva arra is, hogy az egyes területeken milyen jellemző kőzettípus fordul elő.

VI.1. Ultrabázisos kőzetek

PERIDOTIT CSOPORT

Lelőhelyek a Kárpát-Pannon térségben: Bazaltokban kőzetzárványként Kapfenstein, Tobaj, Gérce, Bondoró, Füzes, Szentbékkálla, Szigliget; Maskófalva-Maskova, Fülek-Filakovo-Kercsiktető, Medves-Eresztvény és Magyarbánya, Nagy-Salgó, Bagókő, Bárna-Nagykő és Kiskő; Hidegkút (Gruiu), Nádas-völgy/Trestia és Berek (Barc; Persány-hegység) lelőhelyeken, illetve későkréta lamprofírokban (pl. Alcsútdoboz fúrás, Villányi-hegység). Kumulátum eredetű az ún. „ércperidotit” Szarvaskő közelében.

VI.1. ábra – Peridotitok megjelenése a Kárpát-Pannon térségben: Balra néhány centiméter átmérőjű peridotit kőzetzárványok a szentbékkállai piroklasztitban. Jobbra kerekített 15 cm nagyságú peridotit bomba a bondorói salakkúpon (fotók: Harangi Szabolcs)

VI.2. ábra – Peridotitok megjelenése a Kárpát-Pannon térségben: Balra peridotit kőzetzárvány orsóbombában (Füzes-tó), jobbra szögletes, 5 cm nagyságú peridotit kőzetzárvány lávakőzetben (Mátéfalva, Mateias; Persány-hegység) (fotók: Harangi Szabolcs)

VI.3. ábra – Dunit xenolit jellegzetes mikroszkópi képe (Fülekkovácsi/Fil’akovské Kovače, Nógrád-Gömör, Szlovákia). Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.4. ábra – Harzburgit xenolit jellegzetes mikroszkópi képe (Füzes-tó). Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.4. ábra – Protogranuláris lherzolit xenolit jellegzetes mikroszkópi képe (Maskófalva/Mašková, Nógrád-Gömör, Szlovákia). Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.5. ábra – Poikilites lherzolit xenolit jellegzetes mikroszkópi képe (Eresztvény). Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.6. ábra – Porfiroklasztos lherzolit xenolit jellegzetes mikroszkópi képe (Fülekkovácsi/Fil’akovské Kovače, Nógrád-Gömör, Szlovákia). Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.7. ábra – Wherlit xenolit jellegzetes mikroszkópi képe (Nádas/Trestia, Erdély, Románia). Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

PIROXENIT CSOPORT

Lelőhelyek a Kárpát-Pannon térségben: általában peridotit kőzetzárványok mellett, pl. Tobaj, Bondoró, Szentbékkálla, Maskófalva-Maskova, Fülek-Filakovo-Kercsiktető, Medves-Eresztvény és Magyarbánya, Nagy-Salgó, Bagókő, Bárna-Nagykő és Kiskő; Nádas-völgy/Trestia (Persány-hegység), illetve későkréta lamprofírokban (pl. Alcsútdoboz fúrás, Villányi-hegység)

VI.8. ábra – Olivin ortopiroxenit xenolit jellegzetes mikroszkópi képe (Füzes-tó). Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.9. ábra – Hipidiomorf szemcsés hornblende klinopiroxenit xenolit jellegzetes mikroszkópi képe (Nádas/Trestia, Erdély, Románia). Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

HORNBLENDIT-CSOPORT

Lelőhelyek a Kárpát-Pannon térségben: Szarvaskő (DNY-Bükk), Nádas-völgy/Trestia (Persány-hegység)

VI.10. ábra – Apatitos hornblendit xenolit jellegzetes mikroszkópi képe (Nádas/Trestia, Erdély, Románia). Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.11. ábra – Összetett (lherzolit+hornblendit) xenolit jellegzetes mikroszkópi képe (Nádas/Trestia, Erdély, Románia). Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.