VI.2. Bázisos kőzetek

GABBRÓ

Lelőhelyek a Kárpát-Pannon térségben: Tardosi és Tóbérci kőfejtők (DNy-Bükk, Szarvaskő közelében; alsójura korú), Darnó-hegy fúrások (triász korú), Maros-völgy ofiolitok (Erdélyi-érchegység; jura korú).

VI.12. ábra – A Szarvaskőhöz közeli Tardosi-kőfejtő jellegzetes gabbró kőzete (kor: alsójura)

VI.13. ábra – Gabbró jellegzetes mikroszkópi képe (Tardosi-kőfejtő). Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.14. ábra – Szubofitos mikrogabbró jellegzetes mikroszkópi képe (Tardosi-kőfejtő). Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.15. ábra – Szubofitos szövetű mikrogabbró jellegzetes mikroszkópi képe (Darnó-hegy). Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

BAZALT s.l.

Lelőhelyek a Kárpát-Pannon térségben: Darnó-hegy fúrások és Bódva-völgy (triász és jura korú); Szarvaskő (alsójura korú); Maros-völgye (Erdélyi-érchegység; jura korú); Keleti-Mecsek és Alföld alatt (alsókréta korú); miocén-kvarter alkáli bazalt vulkáni mezők: Stájer-medence (4.9-1.9 millió év), Burgenland (11.5-11.0 millió év), Kemenesalja (5.5-4.5 millió év), Bakony-Balaton-felvidék (7.9-2.6 millió év), Nógrád-Gömör (7-0.4 millió év), Selmec (7 és 100 ezer év), Persány (1.2-0.6 millió év). Mészalkáli bazaltok: Vlchi vrch, Ziar nad Hronom (Közép-Szlovákiai vulkáni terület; 9-10 millió év), Sárospatak fúrás (9 millió év)

VI.16. ábra – Bazaltok előfordulásai a Kárpát-Pannon térségben. A kitörés nélküli vulkánok a mezozoikumi bazalt lelőhelyeket jelzik, a kitörő vulkán jelek pedig a miocén-kvarter alkáli bazalt vulkáni mezőket mutatják.

Mezozoikumi bazaltok:

VI.17. ábra – Mezozoikumi vulkáni kőzetek előfordulása a Kárpát-Pannon térségben (Harangi et al. 1996, Int. Geol. Rev. alapján). A C ábrán a Darnó és Bódva-völgy térségében triász és júra vulkáni kőzeteket (főleg gabbró és bazalt) harántolt fúrások elhelyezkedése látható.

VI.18. ábra – Párnaláva (jura korú) Szarvaskő közelében.

VI.19. ábra – Párnaláva közeli képe (jura korú) Szarvaskő közelében.

VI.20. ábra – A szarvaskői bazalt párnaláva kőzet jellegzetes mikroszkópos képe. Az afíros kőzetben tűs plagioklászok és klinopiroxén kristályok figyelhetők meg. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.21. ábra – A szarvaskői bazalt párnaláva kőzet jellegzetes mikroszkópos képe. Az afíros kőzetben tűs plagioklászok és klinopiroxén kristályok figyelhetők meg. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.22. ábra – Variolitos szövetű víz alatti lávafolyásból származó bazalt (Darnó-hegy, fúrás) Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.23. ábra – Alsókréta vulkáni képződmények elhelyezkedése a Keleti-Mecsekben (Harangi, 1994, Lithos nyomán)

VI.24. ábra – A Keleti-Mecsek alsókréta vulkáni képződményeinek osztályozása a TAS diagramon (Harangi, 1994, Lithos nyomán)

VI.25. ábra – Párnaláva részlet a Síngödörben és lávabreccsa a Márévári-völgyben (Keleti-Mecsek)

VI.26. ábra – A Keleti-Mecsek tenger alatti lávaképződményeinek keletkezésbeli rekonstruálása.

VI.27. ábra – A mecseki alsókréta alkáli bazaltok jellemző mikroszkópos megjelenése. Nagy méretű, sokszor komplex zónás klinopiroxén fenokristályok és kisebb olivin kristályok ankaramitban. Keresztezett nikolos képek. A képek alsó oldalának hossza 2,99 mm

VI.28. ábra – A mecseki alsókréta alkáli bazaltok jellemző mikroszkópos megjelenése klinopiroxén fenokristály mellett nagy méretű ilmenit mikrofenokristály a baloldali képen, plagioklász fenokristályok fejlettebb bazaltban a jobboldali képen. Keresztezett nikolos képek. A képek alsó oldalának hossza 2,99 mm

VI.29. ábra – Jellemző karbonátos üregkitöltések és körülötte megjelenő ilmenit-gazdag reakciózóna a mecseki alkáli bazaltokban. Ez nikolos képek. A képek alsó oldalának hossza 2,99 mm

Miocén-kvarter bazaltok – Stájer-medence és Burgenland (1.7-3 illetve 11 millió éves):

VI.30. ábra – Miocén-kvarter bazaltok, miocén káli-gazdag vulkanitok és a Pásztori vulkán elhelyezkedése a Pannon-medence nyugati részén (Harangi, 2001, Acta Vulcanologica alapján)

VI.31. ábra – Klöch: bazalt kőbánya (Fotók: Harangi Szabolcs)

VI.32. ábra – Balra Kapfenstein, jobbra Riegersburg maar vulkánjainak eróziós maradványa (Fotók: Harangi Szabolcs)

VI.32. ábra – A kapfensteini maar litoklasztban gazdag piroklasztitja (Fotók: Harangi Szabolcs)

VI.33. ábra – A riegersburgi maar litoklasztban gazdag piroklasztitja (Fotók: Harangi Szabolcs)

VI.34. ábra – A klöchi bazalt jellemző mikroszkópos képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.35. ábra – A stradner kogeli afíros nefelinit jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.36. ábra – A stradner kogeli afíros nefelinit jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.37. ábra – A steinbergi bazanit jellegzetes mikroszkópi képe. A fenokristályok fele olivin, fele klinopiroxén,főként nagyobb nagyítás mellett látható a kumuloporfíros szövet. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.38. ábra – A steinbergi bazanit jellegzetes mikroszkópi képe. A fenokristályok fele olivin, fele klinopiroxén,főként nagyobb nagyítás mellett látható a kumuloporfíros szövet. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.39. ábra – A pálhegyi (Pauliberg) , olivin-fíros bazanit jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.40. ábra – A pálhegyi (Pauliberg) , olivin-fíros bazanit jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

Miocén-kvarter bazaltok – Kemenesalja és Bakony-Balaton-fevidék (2.5-8 millió éves):

VI.41. ábra – A Kemenesalja ás Bakony-Balaton-felvidék vulkáni mezők a kitörési központokkal.

VI.42. ábra –Kemenesalja bazaltvulkánjai: a Ság-hegy és a Kissomlyó (fotók: Harangi Szabolcs)

VI.43. ábra – Kemenesalja bazaltvulkánjai: a Ság-hegy egyik kürtőkitöltő bazaltja és a freatomagmás kitörésekkel keletkezett piroklasztit rétegsor (fotók: Harangi Szabolcs).

VI.44. ábra – Kemenesalja bazaltvulkánjai: a Ság-hegy egyik salakkúja kürtőkitöltő bazalttal és hawaii-típusú lávaszökőkút kitöréssel keletkezett piroklasztit (fotók: Harangi Szabolcs)

VI.45. ábra – Kemenesalja bazaltvulkánjai: a Kissomlyó freatomagmás piroklasztit rétegsora, felette vízalatti lávafolyás kőzetével, jobbra pedig ez utóbbi közeli képe (fotók: Harangi Szabolcs).

VI.46. ábra – A ság-hegyi olivin-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.47. ábra – A ság-hegyi olivin-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.48. ábra – A ság-hegyi freatomagmás lapillitufa és a kissomlyói szintén freatomagmás tufa jellegzetes mikroszkópos képe. A baloldali képen figyeljük meg a szögletes szideromelán kőzetüveg szilánkokat, jobbra pedig a kvarc xenokristály gazdagságot. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.49. ábra – Sitkei kalcit-mandulaköves bazalt salak jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.50. ábra – Sitkei kalcit-mandulaköves bazalt salak jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.51. ábra – A somlói olivin-fíros, porfíros intergranuláris szövetű bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.52. ábra – A Bakony-Balaton-felvidék bazalt vulkánjai: látkép a Halápról. Balról jobbra Hajagos, Csobánc, Tóti-hegy, Gulács, Badacsony, Szent György-hegy (fotó: Harangi Szabolcs)

VI.53. ábra – A Bakony-Balaton-felvidék bazalt vulkánjai: bazaltoszlopok Hegyestűn és a Szent György-hegyen (fotó: Harangi Szabolcs)

VI.54. ábra – A Bakony-Balaton-felvidék bazalt vulkánjai: a Kab-hegy szélesen elnyúló pajzsvulkánja (fotó: Harangi Szabolcs)

VI.55. ábra – A Bakony-Balaton-felvidék bazalt vulkánjai: a tihanyi maar litoklaszt-gazdag piroklasztitja (fotó: Harangi Szabolcs)

VI.56. ábra – A Bakony-Balaton-felvidék bazalt vulkánjai: a szentbékkálai maar litoklaszt-gazdag piroklasztitja gáz-szegregációs csatornákkal (fotó: Harangi Szabolcs)

VI.57. ábra – Az uzsai olivin-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.58. ábra – A csobánci olivin-fíros, porfíros intergranuláris szövetű bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.59. ábra – A gulácsi olivin-fíros, porfíros intergranuláris szövetű bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.60. ábra – A halom-hegyi klinopiroxén-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.61. ábra – A halyagosi, olivin-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.62. ábra – A hegyesdi klinopiroxén-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.63. ábra – A hegyestűi olivin-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.64. ábra – A hegyestűi olivin-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.65. ábra – A hegyestűi olivin-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.66. ábra – A kapolcs-királykői olivin-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.67. ábra – A kovácsi-hegyi olivin-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.68. ábra – A kovácsi-hegyi olivin-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.69. ábra – A Szent-György-hegyi olivin-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.70. ábra – A Szent-György-hegyi olivin-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.71. ábra – A badacsonyi olivin-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.72. ábra – A badacsonyi olivin-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.73. ábra – A szigligeti olivin- és klinopiroxén-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.74. ábra – A szigligeti olivin- és klinopiroxén-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.75. ábra – A tóti-hegyi olivin-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.76. ábra – A tóti-hegyi olivin-fíros bazalt bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

Miocén-kvarter bazaltok – Nógrád-Gömör és Selmec (0.1-7 millió éves):

VI.77. ábra – A Nógrád-Gömör vulkáni mező a kitörési központokkal.

VI.78. ábra – A Nógrád-Gömör vulkáni mező bazalt vulkánjai: Fülek és Ragács (fotók: Harangi Szabolcs)

VI.79. ábra – A Nógrád-Gömör vulkáni mező bazalt vulkánjai: Bagolyvár és Somoskő (fotók: Harangi Szabolcs)

VI.80. ábra – A Nógrád-Gömör vulkáni mező bazalt vulkánjai: Szilváskő és Salgó, Boszorkánykő (fotók: Harangi Szabolcs)

VI.81. ábra – A bolgáromi (Bulhary, Szlovákia), olivin-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.82. ábra – A bolgáromi (Bulhary, Szlovákia), olivin-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.83. ábra – A csomatelki (Čamovce, Szlovákia), olivin- és klinopiroxén-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.84. ábra – A csomatelki (Čamovce, Szlovákia), olivin- és klinopiroxén-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.85. ábra – A ragácsi(Ragáč, Szlovákia) bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.86. ábra – A ragácsi(Ragáč, Szlovákia) bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. A kőzetre jellemző nagyméretű amfibol (pargazit-kerzutit) megakristály figyelhető meg a kisebb nagyítású képeken. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.87. ábra – A sőregi (Šurice, Szlovákia), olivin -fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.87. ábra – A sőregi (Šurice, Szlovákia), olivin -fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.88. ábra – A dobogói (Duniva Hora, Szlovákia) bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. A fotó felső pereménél egy ún. zöld magvú piroxén látható Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.89. ábra – A dobogói (Duniva Hora, Szlovákia) bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. A kisebb nagyítású képen középen felül egy bazaltos amfibol, jobbra lent nagyméretű olivin fenokristály, míg beloldalt klinopiroxén fenokristály látható. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.90. ábra – A medves laposai, olivin-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.91. ábra – A medves laposai, olivin-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.92. ábra – A füleki (Fil’akovo, Szlovákia),várhegy piroklasztitjából mandulaköves bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. A képeken baloldalt felül nagyméretű zöld magvú piroxén látható. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.93. ábra – A magasmarti (Brehy, Szlovákia) Putikov Vŕšok olivin-fíros bazaltjának jellegzetes mikroszkópi képe. Ez a kőzet a Kárpát-Pannon térség legfiatalabb bazaltos képződménye. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.94. ábra – A selmecbányai kálvária-hegy (Kalvária, Banská Štiavnica, Szlovákia), olivin-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.95. ábra – A selmecbányai kálvária-hegy (Kalvária, Banská Štiavnica, Szlovákia), olivin-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

Miocén-kvarter bazaltok – Persány-hegység nyugati pereme (0.6-1.2 millió éves):

VI.96. ábra – A Persány vulkáni mező a kitörési központokkal.

VI.97. ábra – A Persány vulkáni mező bazalt vulkánjai: a Gruiu (Bükkösd) salakkúp (fotó: Harangi Szabolcs)

VI.98. ábra – A Persány vulkáni mező bazalt vulkánjai: az alsórákosi kőfejtőben feltáruló oszlopos elválású bazalt (balra) és a Hegyes salakkúp proximális piroklasztitja (jobbra; fotók: Harangi Szabolcs)

VI.99. ábra – A Persány vulkáni mező bazalt vulkánjai: a Hegyes salakkúp disztális piroklasztit sorozata és nagy vulkáni bombák a salaküledékben (fotók: Harangi Szabolcs)

VI.100. ábra – A bereki (Barc, Románia), olivin-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.101. ábra – A bükkösdi (Gruiu, Románia), olivin-fíros, hólyagüreges bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.102. ábra – A mátéfalvi (Mateiaş, Románia), olivin-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.103. ábra – Az alsórákosi (Racoş, Románia), olivin-fíros bazalt lávakőzet jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.104. ábra – A hegyesi (Hegheş, Románia), olivin-fíros bazaltsalak jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

VI.105. ábra – A hegyesi (Hegheş, Románia), olivin-fíros bazaltsalak jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.

Miocén-kvarter bazaltok – Lukácskő (Lucaret; 2,5 millió éves):

VI.106. ábra – A lukácskői (Sanovita, Románia), olivin-fíros bazalt jellegzetes mikroszkópi képe. Balra egy nikolos, jobbra keresztezett nikolos kép.