Köszönetnyilvánítás

Az e-book elkészítése a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 azonosító számú projekt keretében valósult meg.

Haranginé Lukács Réka munkáját az e projekt keretében vállalt és elvégzett tevékenységén túl a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú program ösztöndíja is támogatta. Haranginé Lukács Réka az e program keretében végzett kutatásához kapcsolódó szilíciumgazdag magmás rendszerek kőzettani és geokémiai oktatási anyagait készítette el, amelyek az elektronikus jegyzet különböző fejezeteibe kerültek beillesztésre. Ez a kutatási program a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt által nyújtott személyi támogatással valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.