2.3. Vízi energia, óceánok

Az eddigi megújuló energiaforrásokhoz viszonyítva nagyobb mértékű a víz energiájának elektromos áram termelésére való felhasználása. Észak- és Dél-Amerikában, Nyugat-Európában, a volt keleti blokk országaiban (azaz a volt Szovjetunióban és a volt szocialista országokban) a vízből potenciálisan kinyerhető energia eléri a 200 Mt olajekvivalens értéket (2.10. ábra).

A vízenergia felhasználásának földrészenkénti megoszlása

2.10. ábra: A vízenergia felhasználásának földrészenkénti megoszlása (olajekvivalens Mt egységben) (WRSC nyomán)

Észak-Amerikában és Európában 70% körüli a potenciálisan kinyerhető vízenergia felhasználási aránya (2.11. ábra). Lényegesen alacsonyabb ez az arány Ausztráliában (49%), Dél-Amerikában (33%) és Ázsiában (22%). A legkisebb arányban – a lehetségesnek kevesebb mint egytizedét – Afrikában használják fel a rendelkezésre álló vízenergiának.

A potenciálisan rendelkezésre álló vízenergia felhasználási aránya kontinensenként.

2.11. ábra: A potenciálisan rendelkezésre álló vízenergia felhasználási aránya, 2002 (REN21, 2013 nyomán)

Európára vonatkozóan részletesen láthatjuk a szárazföldi vízi energia potenciális lehetőségeit a 2.12. ábrán. Kiemelkedően jók az adottságaik azoknak az országoknak, ahol magas hegyek, nagy esésű vízfolyások találhatók, például Svájcban, Olaszországban és Norvégiában, ahol évi 1000 MWh/km2 értéknél is nagyobb a teljes országra számított maximálisan kihasználható vízi energia. A Kárpát-medencebeli fekvése miatt Magyarország nem tartozik ezek közé a kedvező adottságú területek közé, a potenciálisan felhasználható vízi energia mennyisége nem éri el az évi 100 MWh/km2 értéket sem.

Az évi potenciális vízienergia termelés országonkénti értékei Európában

2.12. ábra: Az évi potenciális vízienergia termelés országonkénti értékei Európában (GENI nyomán) - animáció

A tágabb értelemben vett vízből kinyerhető energiaforrások közé tartozik az óceán vizének hullámzásából, illetve az árapály jelenség miatti vízmozgásból eredő energia. Ennek globális eloszlását mutatja be a 2.13. ábra. Jól látható, hogy számos óceánparti térségben jelentős ez az energia, ám a kitermelhetőség gyakorlati korlátai miatt ezeket nem minden esetben lehet valóban felhasználni energiatermelési célra.

Az árapály erőművek energiatermelése

2.13. ábra: Az árapály erőművek energiatermelése (Hagemann, 2004 nyomán)