2.4. Geotermikus energia

A teljes Földön a geotermikus energiát hasznosító erőművek kapacitása 2012-ben meghaladta a 11 GW értéket. Az utóbbi félévszázad során bekövetkezett kapacitásbővülés üteme látható a 2.14. ábrán. Ennek a növekedésnek több mint fele az elmúlt két évtizedre tehető. A jelenlegi termelés legnagyobb mennyiségben az Amerikai Egyesült Államokban zajlik, ahol a globális geotermikus energiatermelés közel 30%-át végzik. Jelentős még a termelés a Fülöp-szigeteken, Mexikóban, Olaszországban, Indonéziában és Japánban, melyek együttesen a globális geotermikus forrású energiatermelés 56%-át adják.

A geotermikus erőművek kapacitásának változása a világon 1960 és 2012 között

2.14. ábra: A geotermikus erőművek kapacitásváltozása a világon, 1960–2012

A potenciálisan kinyerhető geotermikus energiát meghatározzák a felszín közelében lévő források, melyet például a geotermikus hősűrűséggel jellemezhetünk. Európára vonatkozóan a 2.15. ábra térképén láthatjuk a geotermikus hősűrűség területi eloszlását. A legnagyobb hősűrűségű – akár 150 mW/m2 értéket is meghaladó – térségeket Izlandon, Olaszország középső részén, Görögországban és Törökország nyugati részén találhatjuk. Hazánk is kedvező adottságokkal rendelkezik: az ország területének nagy részén a geotermikus hő sűrűsége meghaladja a 80 mW/m2 értéket. A teljes Földre vonatkozóan a kőzetlemezek határán van a legnagyobb mennyiségben kinyerhető geotermikus energia – melyek közül a Csendes-óceán körüli parti területek kiemelkedő lehetőségekkel rendelkeznek.

A geotermikus hősűrűség földrajzi eloszlása Európában

2.15. ábra: A geotermikus hősűrűség földrajzi eloszlása Európában (GENI nyomán)

A geotermikus energiatermelés és fejlesztés jövőre vonatkozó tendenciáinak becslését foglalja össze a 2.16. ábra, ahol a geotermikus adottságoknak megfelelő energiaforrás-jelleg szerint is elkülönülnek az egyes országok. A jelenleg is nagy geotermikus energiatermelő országok egyértelműen a további bővülés fő irányítói maradnak. Ugyanakkor újabb régiók, újabb országok kapcsolódnak be ebbe a piacba. Magyarországon az alacsonyhőmérsékletű hidrotermikus eljárások fejlesztése perspektivikus.

A globális geotermikus energia fejlesztési irányai országok szerint. A körök mérete a potenciális források MW-ban kifejezett nagyságát reprezentálja.

2.16. ábra: A globális geotermikus energia fejlesztési irányai országok szerint. A körök mérete a potenciális források MW-ban kifejezett nagyságát reprezentálja. EGS: mesterségesen kifejlesztett földhőrendszer (leírása bővebben a 6. fejezetben található).