9.3. Geotermikus energia

Magyarországon a geotermikus gradiens jelentősen meghaladja a világátlagot, így a geotermikus energia az ország egyik legfontosabb természeti kincse. A fenntartható erőforrás gazdálkodással összhangban az új kapacitások kialakítása során különös figyelmet kell fordítani e természeti kincsünk megőrzésére, ami általában a visszasajtolást teszi szükségessé.

A geotermikus energia felhasználási formái közül az épületek hőellátása kiemelt fontosságú. A termálkutak víz- és hőteljesítménye nagyobb épületegyüttesek ellátását és kisebb-nagyobb települések távhőellátását teszi lehetővé. További jelentős lehetőség van a geotermikus energia szerepének növelésében. Magyarország a világátlagnál jóval magasabb potenciállal rendelkezik, s az ország bizonyos területein már jelenleg is elterjedt ez a fűtési forma. A jövőben elsősorban a már meglévő kapacitások gazdaságosabb felhasználására kell törekedni, azok rekonstrukciójával, fejlesztésével. 2020-ra így akár több mint háromszorosára is nőhet a geotermikus energia fűtési célú hasznosítása. Ennek egyik eleme a gyógyturisztikai lehetőségekkel kombinált fürdőrekonstrukciós, illetve fürdőfejlesztési program.

A közvetlen hőhasznosítás mellett várhatóan 2020-ig megjelenik a geotermikus energia elektromos áram termelésre történő hasznosítása is, mintegy 57 MWe beépített teljesítménnyel. A geotermikus energia esetében a kútlétesítés és visszasajtolás közvetlen költségén kívül a hőellátási és elosztási rendszer kiépítésének ráfordítási költségei miatt a legjelentősebb korlátozó tényezőt a finanszírozás biztosítása jelenti.