9.6. Biomassza

Hazánk kiváló adottságokkal rendelkezik a biomassza hosszútávon fenntartható, versenyképes előállítására. A nagyvárosokon kívül eső térségekben a biomassza az egyik legkönnyebben elérhető, olcsó energiaforrás, ezért annak energetikai hasznosítása túlmutat az energiapolitika céljain, egyben fontos agrár- és vidékfejlesztési eszköz is. A megújuló energiaforrások közül a legjelentősebb jövőbeli növekedés a biomassza esetében várható: 2020-ig közel 19 PJ növekedéssel számolnak, elsősorban a kimondottan erre a célra termesztett energianövények, melléktermékek és hulladékok megnövekedő mennyiségéből. Utóbbiak részaránya a felhasználható biomassza típusokon belül 2020-ra elérheti az 50%-ot (NCsT, 2011) is.

A bioenergia alapú villamosenergia-termelés előre jól tervezhető, szabályozható. A bioenergiának a helyi fűtési igények kielégítésében lehet a jövőben nagyobb szerepe, de a tervek szerint kis- és közepes kapacitású kapcsolt villamos- és hőenergia termelési rendszerek terjedésére is hangsúlyt kívánnak fektetni.