Mélyfúrási geofizika

Balázs László

ISBN 978-963-284-383-4 (PDF)

ISBN 978-963-284-384-1 (HTML)

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Ajánlás

A jegyzet MSc geofizikus hallgatók számára készült, azzal a céllal, hogy áttekintést nyújtson a mélyfúrásokban végezhető geofizikai mérésekről és az ezekből nyerhető információkról. Támaszkodik a Kőzetfizika tárgy keretében elhangzó ismeretekre, amelyet a Kőzetfizika jegyzet foglal össze. Bár a mérési elvek, módszerek ismertetése általános, de a példák és alkalmazások tekintetében legtöbbször a szénhidrogén-kutatáshoz kötődik. Legtöbb fejezet egy mérési módszert tárgyal, összefoglalva a módszer kőzetfizikai hátterét, a módszer alapjául szolgáló direktprobléma megoldását, a mérési módszer elvét és fontosabb alkalmazásait.

Itt is szeretném megköszönni Dr. Drahos Dezsőnek és Dr. Szabó Norbertnek a jegyzet elkészítéséhez kapott sok hasznos tanácsot.

Balázs László

Tartalom

1. Bevezetés – a mélyfúrási geofizika a nyersanyagkutatás vertikumában
2. Fúrás és fúrási környezet
2.1. Fúrólyuk átmérő
2.2. Elárasztás
2.3. Hőmérséklet és nyomásviszonyok
2.4. Mud-log és fúrás közbeni információk
2.5. Magmintavétel
2.6. Rétegvizsgálat
3. Geofizikai szelvényezés
3.1. Adatrögzítés-adatkezelés
4. Egyenáramú fajlagos ellenállásmérések
4.1. Direktfeladat
4.1.1. Forrásmodell
4.1.2. Pontelektród tere réteghatárnál
4.2. Potenciál és Gradiens szondák
4.3. Laterologok
4.3.1. Nyújtott elektródás laterolog modellezése
4.4. Mikroszondák
4.5. Elárasztás korrekció
5. Természetes potenciál
6. Indukciós mérések
6.1. Direkt probléma
6.1.1. Egyenáramú közelítés és geometriai faktor
6.1.2. Direktfeladat megoldás a Maxwell egyenletek alapján
6.2. Fókuszálás és szonda típusok
7. Dielektromos állandó mérés
7.1. Direkt probléma
7.2. Dielektromos szondák
8. Transzportelméleti összefoglaló radioaktív mérésekhez
8.1. P1 és Diffúziós közelítés
8.2. Diffúziós egyenlet megoldásai
8.3. Monte-Carlo módszerek
9. Természetes gammamérés
9.1. Természetes gamma szondák
9.2. Spektrális természetes gammamérés
10. Gamma-gamma mérések
10.1. Sűrűségmérés
10.2. Fotoelektromos abszorbciós index mérés (Lithodensity mérés)
11. Neutronmérések
11.1. Neutronforrások
11.2. Neutrondetektorok
11.3. Neutronszondák
11.4. Neutronporozitás
11.5. Pulzált forráshoz kapcsolódó neutronmódszerek
11.5.1. Neutronélettartam szelvényezés
11.5.2. Neutronaktivációs módszerek
12. NMR mérések
12.1. NMR mérőberendezések
13. Akusztikus módszerek
13.1. Az akusztikus módszer alkalmazásai
14. Képalkotó mérések
14.1. Egyenáramú képalkotó szelvényezés
14.2. Ultraszónikus képalkotó szelvényezés
15. Béléscsövezett fúrásokban végzett geofizikai mérések
15.1. Kútdiagnosztikai mérések
15.1.1. Cementkötés-szelvényezés (Cement bond log - CBL)
15.1.2. Karmantyúlokátor (CCL – Casing Collar Locator)
15.1.2. Cső állapotára vonatkozó mérések
15.1.3. Szivárgás és átfejtődés mérések
15.2. Termelésgeofizikai mérések
16. A szelvények kiértékelése (rövid összefoglalás)
Irodalom