12. fejezet - Meteorológiai mérések és megfigyelések

Tartalom

12.1. A légkör vizsgálatának célja
12.2. Mérési és megfigyelési módszerek
12.3. Az Időjárási Világszolgálat
12.4. A Globális Megfigyelő Rendszer
12.4.1. Felszíni megfigyelések
12.4.2. Magaslégköri mérések
12.4.3. Műholdas mérések
12.5. A műszerektől a felhasználóig
12.6. A magyarországi megfigyelő hálózat
12.6.1. A megfigyelési alaprendszer
12.6.2. Egyéb mérések
12.7. A mért adatok ellenőrzése, minőségbiztosítás

12.1. A légkör vizsgálatának célja

A meteorológiai mérések és megfigyelések segítségével a légkör és a felszín állapotáról nyerünk információt. Az adatgyűjtés több célt szolgál. Kiemelt fontosságú az időjárás-előrejelzést készítő, ún. numerikus modellek (lásd 13. fejezet) kezdeti mezőinek előállítása, valamint – a számítások közben eltelt idő alatt az újabb mérési adatok felhasználásával – az előrejelzések pontosítása során. A meteorológiai adatok számos megrendelőnek (média, ipar, közlekedés – elsősorban légi közlekedés, mezőgazdaság, egészségügy, energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, biztosítók stb.) nyújtanak tájékoztatást. Az archivált adatbázist a fentieken kívül éghajlati és egyéb meteorológiai kutatásokban használják fel.