12.3. Az Időjárási Világszolgálat

 

Az Időjárási Világszolgálat alrendszerei

12.1. ábra: Az Időjárási Világszolgálat és három alrendszere: a Globális Megfigyelő Rendszer (GOS), a Globális Adattovábbító Rendszer (GTS) és a Globális Adatfeldolgozó és Előrejelző Rendszer (GDPFS)

A légkör állapotának, jelenségeinek vizsgálata az egész Földre kiterjedő mérőhálózatot, jól szervezett nemzetközi együttműködést igényel. Ennek összehangolását a Meteorológiai Világszervezet (World Meteorological Organization – WMO) egyik programja, az Időjárási Világszolgálat (World Weather Watch – WWW) végzi. Feladata az adatgyűjtés, a továbbítás és a feldolgozás, melyekért a következő alrendszerek felelősek. A Globális Megfigyelő Rendszer (Global Observing System – GOS) keretén belül történik a meteorológiai mérések és megfigyelések végrehajtása. Az adatok a Globális Adattovábbító Rendszer (Global Telecommunication System – GTS) segítségével jutnak el a mérőhelyekről a feldolgozó és az archiváló központokba, illetve vissza a nemzeti központokba. Végül az adatfeldolgozás rendkívül összetett és nagy számításigényű műveleteit a Globális Adatfeldolgozó és Előrejelző Rendszer (Global Data-processing and Forecasting System – GDPFS) végzi. Az adatgyűjtés, továbbítás és feldolgozás hármas hierarchiában: nemzeti, regionális és globális szinten történik (12.1. ábra). A továbbiakban részletesen csak a megfigyelési alrendszerrel foglalkozunk.