12.7. A mért adatok ellenőrzése, minőségbiztosítás

A meteorológiai mérések során rendkívül fontos a pontos, megbízható adatok előállítása. A műszerek minőségének biztosításáért a nemzeti meteorológiai központok felelősek. A különböző szenzorokat általában valamilyen nagyon pontos etalon műszerhez kalibrálják, a nemzeti alapműszereket pedig időnként nemzetközi összehasonlításnak vetik alá. Az egyes műszerekkel mért értékeket azután korrigálják a kalibrációs függvényekkel. Ez különösen fontos az elektromos szenzoroknál, hiszen azok valamilyen elektromos jelet mérnek, amiből kalibráció segítségével nyernek a meteorológiai elemre vonatkozó információt. Az egyes állomásokat rendszeresen ellenőrzik, a műszereket megadott időnként kalibrálják, karbantartják és cserélik. Mindezek után még a legjobb műszerrel mért értékeket is ellenőrizni kell, hiszen számos hibaforrás merülhet föl. Végül is a meteorológiai adatbázisokba többszörösen ellenőrzött, ún. homogenizált adatok kerülnek be. Erre a fejlett technikai/számítástechnikai hátteret (műszerkalibráló laboratórium, adatfeldolgozó és archiváló központ stb.) és sok munkát igénylő feladatra azért van szükség, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel minél pontosabban térképezzük föl a légkör pillanatnyi állapotát, hiszen elsősorban ettől függ az időjárás-előrejelzés sikere, vagy bármilyen utólagos adatfeldolgozás, éghajlati vizsgálat megbízhatósága.