15.10. Időjárási térképek rajzolása

15.10.1. Elméleti háttér

A meteorológiai térképeken gyakran izovonalakkal ábrázoljuk a meteorológiai mezőket. Az izovonalak azonos értékeket összekötő görbék. A meteorológiai gyakorlatban számos különböző izovonalat alkalmazhatunk.

A korszerű térképi ábrázolás során numerikus interpoláció segítségével számítógép rajzolja meg az izovonalakat. Ugyanakkor a gyakorlat során egy-egy kézzel megrajzolt térkép segítségével sokkal életszerűbbé, érthetővé válhat egy-egy meteorológia mező térbeli szerkezete.

Az alábbiakban, a 15.9. táblázatban néhány izovonal magyarázatát adjuk meg.

15.9. táblázat: Izovonalak és magyarázatuk

Izovonal

Leírás

izallobár

adott időtartamon belül egy felületen az azonos nyomásváltozású pontokat összekötő görbe

izallohipsza

adott időtartamon belül egy izobár felületen az azonos magasságváltozású pontokat összekötő görbe

izanomália

egy adott meteorológiai állapothatározó azonos értékű anomáliáit összekötő görbe

izobár

adott időtartamon belül egy felületen az azonos nyomású pontokat összekötő görbe

izogram

a légnedvesség azonos értékeit összekötő vonal

izohel

adott időtartamon belül a napfénytartam vagy a napsugárzás más jellemzőjének azonos értékeit összekötő görbe

izohiéta

adott időtartamon belül az azonos lehullott csapadékösszegű pontokat összekötő görbe

izohipsza

azonos magasságú pontokat összekötő vonal az abszolút topográfiai térképeken

izokeraun

adott időtartamon belül a zivatarral kapcsolatos jelenségek azonos gyakoriságát vagy intenzitását jelölő vonal (pl. egyenlő zivataros napok száma egy évben)

izonef

adott időtartamon belül az azonos felhőmennyiségű pontokat összekötő görbe

izotaha

adott időtartamon belül egy felületen az azonos szélsebességű pontokat összekötő görbe

izoterma

az azonos hőmérsékletű pontokat összekötő vonal

Az izovonalak rajzolásának szabályai:

- Először vizsgáljuk meg a térképen feltüntetett adatok eloszlását, keressük meg a maximum és a minimum értékeket.

- Húzzunk ki vékonyan, ceruzával egy köztes értéket, mely két (esetleg több) nagyobb részre osztja a térképet.

- Rajzoljuk meg a többi izovonalat is, esetleg újabb felezések segítségével.

- Az izovonalak egyik oldalán az izovonal által jelképezett értéknél kisebb, másik oldalán annál nagyobb számok találhatók.

- Könnyedén, görbült vonalakkal rajzoljuk az izovonalakat.

- Az izovonalak nem metszhetik egymást.

- Az izovonalak folytonosak, nem szakadhatnak meg (kivéve a térkép szélein).

- Miután elkészült az elsődleges változat, korrigáljuk a hibákat, pontosítsuk a vonalak menetét és húzzuk ki a véglegesnek ítélt változatot. Feliratozzuk a vonalakat. Írjuk a számértékeket az izovonal mindkét végére, ha zárt a görbe, akkor megfelelő helyen a vonallal párhuzamosan.

Megjegyzés: Az izovonalak kézzel történő meghúzása némi szubjektivitást hordoz magában. A meteorológiai elemek térbeli eloszlásáról azonban megfelelő képet nyújt az elemzések, előrejelzések segítségéhez.

15.10.2. Feladatok

Az előzőekben az időjárási munkatérképre a szinoptikus távirat alapján felvezetett meteorológiai adatok alapján rajzoljuk meg az izovonalakat!

A nyomási adatokat 2 hPa-onként húzzuk ki (páros számok), ceruzával. A hőmérsékleti értékeket piros színnel 2 vagy 5 °C-onként rajzoljuk fel!