15.13. Teszt feladatok

1. Átlagosan hány Celsius fokkal lenne hidegebb a Föld légkörének hőmérséklete, ha nemlenne üvegházhatás?

A: 5°C

B: 33°C

C: 14,5°C

D: nem lenne hidegebb

2. Mit nevezünk hőmérsékleti inverziós rétegződésnek?

A: Ha a hőmérséklet a légkörben felfelé csökken.

B: Ha a hőmérséklet a légkörben felfelé nem változik.

C: Ha a hőmérséklet a légkörben felfelé növekszik.

3. Hogyan módosítja a felhőzet a felszínközeli hőmérsékletet?

A: nappal növeli, éjjel csökkenti

B: nappal csökkenti, éjjel növeli

C: nappal és éjjel is növeli

D: nappal és éjjel is csökkenti

4. Hogyan melegíti a Nap a légkör alsó, felszínközeli tartományát?

A: közvetlenül melegíti a levegőrészecskéket

B: először a felszínt melegíti fel, s az adja át a hőt a levegőnek

C: az A és a B eset is igaz

5. Milyen hullámhossztartományban a legintenzívebb a Nap sugárzása?

A: rövidhullámban

B: hosszúhullámban

C: az ultraibolya tartományban

D: egyformán sugároz minden hullámhosszon

6. Mi az albedó?

A: a beérkező és visszavert teljes sugárzás aránya

B: a visszavert és a beérkező rövidhullámú sugárzás aránya

C: a visszavert és az elnyelt rövidhullámú sugárzás aránya

D: az elnyelt és a visszavert rövidhullámú sugárzás aránya

7. Mit ír le a Stefan–Boltzman-törvény?

A: a maximális energiához tartozó hullámhosszat (λmax)

B: egy test által kisugárzott energiaspektrumot

C: egy test által kisugárzott összenergiát

D: azt, hogy az emisszió és az abszorbció aránya minden testre ugyanakkora

8. Melyik állítás igaz az összes alacsony szintű felhőfajra?

A: melegfronthoz tartoznak

B: réteges szerkezetűek

C: csapadékot adhatnak

D: gomolyos szerkezetűek

9. Mit jelent a globálsugárzás?

A: a globálisan kisugárzott rövidhullámú sugárzás

B: a globálisan kisugárzott hosszúhullámú sugárzás

C: a Napból jövő rövidhullámú sugárzás

D: a légköri hosszúhullámú visszasugárzás

10. Mi az ónos eső?

A: túlhűlt vízcsepp és hópehely ütközése révén létrejött csapadékfajta

B: meleg légrétegből hidegebbe hulló túlhűlt vízcseppek

C: meleg légrétegből hidegebbe hulló jégszemek

D: vízgőz kifagyása a felszínen

11. Hogy alakul ki az advekciós köd?

A: hideg levegő áramlik meleg felszín fölé

B: meleg levegő áramlik hideg felszín fölé

C: meleg vízfelület párolog

D: a levegő hegység mentén feláramlik

12. Mit ír le a Planck-törvény?

A: egy test által kisugárzott összenergiát

B: egy test által kisugárzott energiaspektrumot

C: az abszorbció és az emisszió arányát

D: egy testsugárzás visszaverő képességét

13. Miért kék az ég színe?

A: mert a többi szín visszaverődik

B: mert ez a szín szóródik a leginkább

C: mert ezen a hullámhosszon a legerősebb a Nap sugárzása

D: mert mindig található elegendő mennyiségű vízgőz a légkörben

14. Milyen légnyomás uralkodik a mérsékletövi ciklon belsejében?

A: alacsony légnyomás

B: az évszaktól függ

C: magas légnyomás

D: néha alacsony, néha magas légnyomás

15. Hideg- vagy melegfront esetén számíthatunk-e inkább záporos csapadékra?

A: melegfront esetén

B: hidegfront esetén

C: hideg és melegfront esetén is

D: csak okklúziós front esetén

16. Általában mikor várható szélcsendes, felhőmentes időjárás?

A: melegfront esetén

B: hidegfront esetén

C: ciklonokban

D: anticiklonban

17. Az alábbi felhők között mi a közös jellemvonás: altostratus, stratus, stratocumulus?

A: alacsonyszintűek

B: középszintűek

C: csapadékot adhatnak

D: gomolyos szerkezetűek

18. Az alábbi felhők között mi a közös jellemvonás: altostratus, stratus, cirrostratus?

A: alacsonyszintűek

B: réteges szerkezetűek

C: csapadékot adhatnak

D: gomolyos szerkezetűek

19. A felhőzet mennyisége 4 okta, hány százalékban borítja felhő az égboltot?

A: kb. 40 %-ban

B: kb. 50 %-ban

C: kb. 4 %-ban

20. Melyik mikrocsapadék alakul ki a vízgőz kifagyása által?

A: dér

B: harmat

C: zúzmara

D: ónos eső

21. 1 négyzetméter felületen mennyi vizet jelent 1 milliméter csapadék?

A: 1 liter

B: 10 liter

C: 1 deciliter

D: 1,2 liter

22. Milyen magasan találhatók a cirrus felhők a közepes földrajzi szélességeken?

A: 2000–4000 m között

B: 4000–6000 m között

C: 2000 m alatt

D: 6000 m fölött

23. A levegő relatív nedvessége 50%. Mikor tartalmaz több vízgőzt, ha a hőmérséklet 10°C, vagy ha 20°C?

A: ha 10°C

B: ha 20°C

C: egyforma a vízgőz mennyisége

24. Mi a légnyomás?

A: a szél nyomóereje

B: a légoszlop súlya egységnyi területen

C: a légoszlop tömege egységnyi felületen

D: a levegőmolekulák mozgási energiája

25. Mekkora a látástávolság ködben?

A: legfeljebb 100 m

B: legfeljebb 500 m

C: legfeljebb 1000 m

D: legfeljebb 2000 m

26. Hogy nevezzük a szélcsendes, felhőmentes éjszakán a felszínközeli levegő lehűlése révén keletkező ködöt?

A: sugárzási köd

B: advekciós köd

C: párolgási köd

D: lejtőköd

27. Mi a vízgőz keverési aránya?

A: a vízgőz és a száraz levegő aránya

B: a vízgőz és a kicsapódott víz aránya

C: a vízgőz és a nedves levegő aránya

D: a telített és a tényleges levegőben lévő vízgőz aránya

28. A hajszálas nedvességmérők az emberi hajszál nedvesség hatására történőmegnyúlásán alapulnak. Milyen nedvességi karakterisztikát ad meg e műszer?

A: a páranyomást

B: a harmatpont hőmérsékletet

C: a relatív nedvességet

D: az abszolút nedvességet

29. Milyen légköri jelenség kialakulása kapcsolódik a Napból jövő részecskesugárzáshoz?

A: üvegházhatás

B: sarki fény

C: szóródás

D: aeroszol részecskék képződése

30. A légköri vízgőz elnyelési tulajdonsága:

A: csak rövidhullámú sugárzást nyel el

B: csak hosszúhullámú sugárzást nyel el

C: rövid- és hosszúhullámú sugárzás is elnyel

D: csak a látható tartományban nyel el

31. Mit ír le a Wien-törvény?

A: a maximális energiához tartozó hullámhosszat (λmax)

B: egy test által kisugárzott energiaspektrumot

C: egy test által kisugárzott összenergiát

D: azt, hogy az emisszió és az abszorbció aránya minden testre ugyanakkora

32. Mit jelent a relatív nedvesség?

A: a vízgőz és a száraz levegő aránya

B: a vízgőz és a kicsapódott víz aránya

C: a vízgőz és a nedves levegő aránya

D: a tényleges és a telítési gőznyomás aránya

33. Hogy alakul ki zúzmara?

A: a légköri vízgőztartalom kifagy a tereptárgyakra

B: a légköri vízgőztartalomból kicsapódott harmat megfagy

C: túlhűlt vízcseppek tereptárgyakkal ütközve ráfagynak azokra

D: hópelyhek tereptárgyakra fagynak

34. Mi a troposzféra?

A: a légkör alsó rétege, ahol a hőmérséklet növekszik a felszíntől távolodva

B: a légkör alsó rétege, ahol a hőmérséklet csökken a felszíntől távolodva

C: a trópusi területek feletti légréteg

D: a tropopauza feletti tartomány

35. Hogyan változik a hőmérséklet a magassággal a sztratoszférában és miért?

A: a sztartoszférában felfelé csökken a hőmérséklet, mert távolodunk a felszíntől

B: a sztartoszférában felfelé növekszik a hőmérséklet a viszonylag magas ózon koncentráció miatt

C: a sztartoszférában felfelé növekszik a hőmérséklet, mert közelebb van a Naphoz

D: a sztartoszférában felfelé csökken a hőmérséklet, mert ritkul a levegő

36. Mi a polárfront?

A: poláris területeken kialakuló időjárási front

B: a sarki hideg és a szubtrópusi melegebb légtömegeket elválasztó frontálzóna

C: a troposzférát felülről lezáró légréteg

D: a sarkvidéki területek felett kialakuló poláris örvény

37. Hogyan jön létre szivárvány?

A: a Napból érkező fénysugár vízcseppeken megtörik, színekre bomlik, majd visszaverődik

B: a Napból érkező fénysugár vízcseppeken történő fényelhajlása következtében

C: a Napból érkező fénysugár jégkristályokon megtörik

D: a Napból érkező fénysugár vízcseppeken történő szóródása követketében

38. Milyen áramlással írjuk le a mérsékletövi ciklonokat és anticiklonokat?

A: általában ciklosztrófikus áramlással

B: általában geostacionárius áramlással

C: általában geosztrófikus áramlással

D: általában gradiens áramlással