Irodalom a gyakorlati feladatokhoz

Ács, F. és Breuer, H.. 2012. Biofizikai éghajlatosztályozási módszerek. E-könyv . Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Bartholy, J. és Pongrácz, R.. 2013. A légkör földrajza. In: Szabó et al. Általános természetföldrajz I. Kötet . Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eötvös Kiadó, Budapest. 47–115..

Coakley, J.A., Jr.. 2002. Reflectance and albedo, surface. Encyclopedia of the Atmosphere. Holton, J.R. and Curry, J.A. (Eds.) . Academic Press. 1914–1923..

Czelnai, R.. 1995a. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 125 éve (1870–1995) . Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest. 142 pp..

Czelnai, R.. 1995b. Bevezetés a Meteorológiába I, II, III. . Tankönyvkiadó, Budapest.

Götz, G. és Rákóczi, F.. 1981. A dinamikus meteorológia alapjai . Tankönyvkiadó, Budapest.

Holton, J.K.. 2004. An introduction to dynamic meteorology. Fourth edition . Academic Press. 535 pp..

Huzsvai, L., Rajkai, K., és Szász, G.. 2005. Az agroökológia modellezéstechnikája. Elektronikus tankönyv az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Tankönyv és Szakkönyvtámogatás keretében . Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen. http://www.hik.hu.

Lamb, H.H.. 1978: Climate, present, past and future . Volume1, Fundamentals and climate now . Methuen&Co Ltd. 613 pp..

Lawrimore, J.H., Menne, M.J., Gleason, B.E., Williams, C.N., Wuertz, D.B., Vose, R.S., és Rennie, J.. 2011. An overview of the Global Historical Climatology Network monthly mean temperature dataset, version 3. . Journal of Geophysical Research. Vo. 116.. D19121.

Makainé Császár, M.. 1978. Szinoptikus meteorológia I. . Tankönyvkiadó, Budapest. 320 pp..

Oke, T.R. 1978. Boundary layer climates. Second edition . University Press, Cambridge. 435 pp..

Peterson, T.C. és Vose, R.S.. 1997. An overview of the Global Historical Climatology Network temperature database . Bulletin of the American Meteorological Society. Vo. 78.. No. 12.. 2837–2849..

Péczely, Gy.. 1984. A Föld éghajlata . Tankönyvkiadó, Budapest. 598 pp..

Szász G.. . Tőkei L.. . szerkesztette. . 1997. Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek, Egyetemi tankönyv . Mezőgazda Kiadó, Budapest. 722 pp..

Trenberth, K.E., Fasullo, J.T., és Kiehl, J.. 2009. Earth’s global energy budget . Bulletin of the American Meteorological Society. Vo. 90.. No. 3.. 311-324..

Varga-Haszonits, Z., Varga, Z., Lantos, Zs., Vámos, O., és Schmidt, R.. 2000. Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése . Lóriprint, Mosonmagyaróvár. 223 pp..

Varga-Haszonits, Z., Varga, Z., és Lantos, Zs.. 2004. Az éghajlati változékonyság és az extrém jelenségek agroklimatológiai elemzése . Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Matematika-Fizika Tanszék, Mosonmagyaróvár. 265 pp.. http://www.mtk.nyme.hu/fileadmin/user_upload/matfiz/agromet_anyagok/Eghajlat-Extrem_jelensegek.pdf .

Walter, H. és Lieth, H.. 1960. Klimadiagramm -Weltatlas . Fischer, Jena.

Bordás, Á., Geresdi, I., Gyuró, Gy., Horváth, Á., Tasnádi, P., és Weidinger, T.. Weidinger T.. . Tasnádi P.. . szerkesztette. . 2007. Klasszikus dinamikus meteorológiai példatár I. . Eötvös Kiadó, Budapest. 365 pp..