Meteorológiai alapismeretek

Bartholy Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék)

Mészáros Róbert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék)

Geresdi István (Pécsi Tudományegyetem, Talajtani és Klimatológiai Tanszék)

Matyasovszky István (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék)

Pongrácz Rita (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék)

Weidinger Tamás (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék)

szerkesztette 
Bartholy Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék)
Mészáros Róbert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék)

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

1. A meteorológia történetének néhány epizódja
1.1. Kezdetek
1.2. Empirikus közelítés – megfigyelés, mérés, adatgyűjtés
1.3. A légköri jelenségek, törvényszerűségek elméleti közelítése, időjárás-előrejelzés
2. A légkör
2.1. A földi légkör kialakulása
2.2. A légkör összetétele
2.3 A légkör vertikális szerkezete
3. Légköri sugárzási folyamatok
3.1. A légkör külső határára érkező sugárzási energia
3.1.1. A Nap, mint energiaforrás
3.1.2. A Föld Nap körüli forgásának változásai
3.2. A sugárzás spektruma és törvényszerűségei
3.3. A Nap és a Föld sugárzási spektruma
3.4. A napsugárzás elnyelődése a légkörben, az óceánokban és a talajban
3.5. A földfelszín kisugárzása, üvegházhatás
3.6. A Felszín-légkör rendszer energiamérlege
4. Hőforgalom a légkörben
4.1. A termodinamika alapfogalmai
4.1.1. A hőmérséklet
4.1.2. A nyomás
4.2. A termodinamika fontosabb összefüggései
4.3. Adiabatikus folyamatok
5. A légkör dinamikája
5.1 A légkörben ható erők
5.1.1. Gravitációs és centripetális erők
5.1.2. Nyomási gradiens erő
5.1.3. Hidrosztatikai felhajtó erő
5.1.4. Tehetetlenségi erők
5.1.5. Impulzusmomentum és forgatónyomaték
5.2. Egyensúlyi áramlások a légkörben
5.2.1. Geosztrófikus szél
5.2.2. Gradiens szél
5.2.3. A súrlódás szerepe
5.3. A légkör instabilitása
6. Víz a légkörben
6.1. A levegő nedvességtartalmának mérőszámai
6.1.1. A vízgőz nyomása (e)
6.1.2. A vízgőz sűrűsége (ρv)
6.1.3. A keverési arány (rv)
6.1.4. Harmatpont hőmérséklet (Td)
6.1.5. Nedves hőmérséklet (Tw)
6.1.6. Relatív páratartalom (f)
6.2. A víz körforgása
6.3. Felhők osztályozása
6.4. A felhők kialakulásának dinamikai feltételei
6.5. A csapadék kialakulása
6.5.1.Kondenzáció
6.5.2. A vízgőz depozíciója és a Bergeron-Findeisen folyamat
6.5.3. Vízcseppek fagyása
6.5.4. Vízcseppek és jégkristályok növekedése ütközés útján
6.5.5. Vízcseppek és jégkristályok kialakulása különböző felhőkben
6.5.6. Köd kialakulása
6.6. Fontosabb csapadékfajták
6.6.1. Szitálás
6.6.2. Eső
6.6.3. Havazás
6.6.4. Záporos csapadék
6.6.5. Havas eső
6.6.6. Hódara
6.6.7. Jégdara
6.6.8. Jégeső
6.6.9. Ónos eső
6.6.10. Mikrocsapadékok
6.7. Időjárás-módosítás
7. Az általános légkörzés
7.1. Történeti áttekintés, kezdeti elképzelések
7.2. A légkör általános cirkulációja, XX. századi modellek
7.3. Polárfront, futóáramlások
8. A trópusok és a szubtrópusi területek időjárási rendszerei
8.1. A trópusi összeáramlási zóna
8.2. Monszun
8.3. Trópusi ciklonok
8.4. Szubtrópusi ciklonok
8.5. Az ENSO jelenségkör
9. Mérsékelt szélességek időjárási rendszerei
9.1. Mérsékeltövi ciklonok
9.2. Mérsékeltövi anticiklon
9.3. Időjárási frontok
9.3.1. Melegfront
9.3.2. Hidegfront
9.3.3. Okklúziós front
9.4. Légtömegek
10. Kisebb skálájú légköri áramlások
10.1. Földrajzi viszonyok szerepe a helyi légköri áramlások kialakulásában
10.1.1. Parti szél
10.1.2. Hegy-völgyi szél
10.1.3. Bukószél
10.2. Zivatarok és tornádók
11. Légköri elektromosság és optika
11.1. Légköri elektromosság
11.1.1. Elektromosságtani alapfogalmak
11.1.2. Az ionoszféra
11.1.3. Villámok kialakulása
11.1.4. Sarki fény
11.2. Légköri optika
11.2.1. A légköri optika alapjai
11.2.2. Optikai jelenségek a légkörben
12. Meteorológiai mérések és megfigyelések
12.1. A légkör vizsgálatának célja
12.2. Mérési és megfigyelési módszerek
12.3. Az Időjárási Világszolgálat
12.4. A Globális Megfigyelő Rendszer
12.4.1. Felszíni megfigyelések
12.4.2. Magaslégköri mérések
12.4.3. Műholdas mérések
12.5. A műszerektől a felhasználóig
12.6. A magyarországi megfigyelő hálózat
12.6.1. A megfigyelési alaprendszer
12.6.2. Egyéb mérések
12.7. A mért adatok ellenőrzése, minőségbiztosítás
13. Az időjárás előrejelzése
13.1. Az előrejelzések célja
13.2. Az időjárás számszerű előrejelzése
13.3. A kiindulási adatok
13.4. A numerikus előrejelzés alapja – a légkör kormányzó egyenletei
13.5. Az előrejelzések készítése
13.6. Az előrejelzések megbízhatósága
13.7. Hosszú távú időjárás-előrejelzés
13.8. Az időjárás előrejelzése Magyarországon
14. Felhőosztályozás
14.1. Különleges felhők
14.1.1. Poláris sztratoszférikus felhők
14.1.2. Éjszakai világító felhők
14.1.3. Vulkanikus felhők
14.1.4. Antropogén gomolyfelhők
14.1.5. Antropogén cirruszok
14.1.6. Vízesések felett kialakuló felhők
14.2. A felhők osztályozása
14.2.1. Történeti áttekintés
14.2.2. A felhőtípusok
14.3. Az égkép kódolása
14.4. Példák az egyes felhőfajokra
14.4.1. Cirrus
14.4.2. Cirrocumulus
14.4.3. Cirrostratus
14.4.4. Altocumulus
14.4.5. Altostratus
14.4.6. Stratus
14.4.7. Stratocumulus
14.4.8. Cumulus
14.4.9. Nimbostratus
14.4.10. Cumulonimbus
15. Gyakorlati feladatok
15.1. Sugárzástani feladatok
15.1.1. Elméleti háttér
15.1.2. Feladatok
15.1.3. A feladatok megoldásai
15.2. Mértékegységek
15.2.1. Elméleti háttér
15.2.2. Feladatok
15.2.3. A feladatok megoldásai
15.3. Az állapotegyenlet
15.3.1. Elméleti háttér
15.3.2. Feladatok
15.3.3. Feladatok megoldásai
15.4. Nedvességi karakterisztikák
15.4.1. Elméleti háttér
15.4.2. Feladatok
15.4.3. A feladatok megoldásai
15.5. Hőmérsékleti fogalmak
15.5.1. Elméleti háttér
15.5.2. Feladatok
15.5.3. A feladatok megoldásai
15.6. A sztatikus légkör
15.6.1. Elméleti háttér
15.6.2. Feladatok
15.6.3. A feladatok megoldásai
15.7. Egyensúlyi áramlások
15.7.1. Elméleti háttér
15.7.2. Feladatok
15.7.3. A feladatok megoldásai
15.8. A meteorológiai térképek osztályozása
15.8.1. Elméleti háttér
15.9. Szinoptikus távirat elemzése
15.9.1. Elméleti háttér
15.9.2. Feladatok
15.10. Időjárási térképek rajzolása
15.10.1. Elméleti háttér
15.10.2. Feladatok
15.11. Éghajlati diagramok rajzolása
15.11.1. Elméleti háttér
15.11.2. Feladatok
15.12. Időjárási és éghajlati adatok, előrejelzések az internet-en
15.13. Teszt feladatok
Irodalom a gyakorlati feladatokhoz