1.3. Meteorológiai megfigyelő rendszerek

A légkör állapotának, jelenségeinek vizsgálata az egész Földre kiterjedő mérőhálózatot, jól szervezett nemzetközi együttműködést igényel. Ennek összehangolását a Meteorológiai Világszervezet (World Meteorological Organization – WMO – www.wmo.int) egyik programja, az Időjárási Világszolgálat (World Weather Watch – WWW) végzi (az adatgyűjtésről és adattovábbításról részletek a 2. fejezetben). A Világszolgálat feladatai közé tartozik a meteorológiai adatok gyűjtése, továbbítása és feldolgozása.

A megfigyelések nemzeti, regionális és globális szinten történnek. Az adatgyűjtés eszközeit és módszereit, a különböző szintű mérésekkel kapcsolatos követelményeket is a Meteorológiai Világszervezet szabályozza. E követelményeket teljesíti az egész Földre kiterjedő Globális Megfigyelő Rendszer (Global Observing System – GOS). A Globális Megfigyelő Rendszer egy földbázisú és egy űrbázisú megfigyelő alrendszerből áll.

A földbázisú alrendszer fő elemeit képzik az alábbi mérőhálózatok:

továbbá egyéb meteorológiai állomások (éghajlati állomások, agrometeorológiai állomások, csapadékmérő állomások, különleges célú állomások stb.)

Az űrbázisú alrendszer a különböző meteorológiai és egyéb kapcsolódó méréseket végző műholdak mérési programját fogja össze. Alapvetően 3 műholdtípus tartozik ide:

A földbázisú és űrbázisú rendszer komponenseinek részletes bemutatását lásd a 2. fejezetben.