1.4. Adatkövetelmények

A különböző célú meteorológiai mérések adatkövetelményeit (pl. mérések horizontális, vertikális felbontása, időbeli gyakoriság, a mérés pontossági követelményei stb.) különböző szinteken határozzák meg (WMO, 2008). Ezek a következők:

1.4.1. Globális adatkövetelmények

A globális követelmények a nagyskálájú és planetáris skálájú meteorológiai jelenségek és folyamatok általános leírására vonatkoznak.

1.4.2. Regionális adatkövetelmények

A regionális adatkövetelményeket használják, ha két, vagy több nemzeti meteorológiai szolgálat közösen és részletesebben kíván vizsgálni egy-egy nagy-, vagy planetáris skálájú időjárási jelenséget, vagy akár valamilyen kisebb léptékű, mezo-, vagy lokális skálájú (lásd 1.1. táblázat) meteorológiai folyamatot.

1.4.3. Nemzeti követelmények

A nemzeti követelményeket az egyes országok nemzeti meteorológiai szolgálatai sajátos, egyedi igényeik szerint állapítják meg.

1.4.4. Egyedi alkalmazási területek megfigyelési követelményei

A meteorológiai adatok számos egyedi alkalmazási területe (pl. globális numerikus időjárási előrejelzés, ultra-rövid távú előrejelzések, repülés kiszolgálása, hajózási navigáció, ipari, mezőgazdasági alkalmazások, éghajlatkutatás stb.) sajátos megfigyelési követelményrendszert ír elő. Ezeket a követelményeket a Meteorológiai Világszervezet határozza meg, vizsgálja felül és frissíti.

1.4.5. Veszélyjelzések speciális adatkövetelményei

Egy ipari baleset során a levegőbe jutó szennyezőanyagok légköri terjedésének gyors és hatékony szimulálása kiemelt jelentőségű a következmények mérséklése szempontjából. A különböző szemléletű és skálájú diszperziós modellek számára a mérési adatokból megfelelő felbontásban előállított meteorológiai mezők jelentenek bemenő adatbázist. Ez gyakorlatilag megfelel az előrejelzési modellek számára szükséges meteorológiai adatkövetelménnyel. A modell szimulációkhoz a meteorológiai adatokon kívül egyéb, kibocsátással kapcsolatos adatok is szükségesek. Fontos követelmény, hogy mind a meteorológiai, mind a kibocsátási adatok gyakorlatilag azonnal hozzáférhetők legyenek.

1.4.6. Adatkövetelmények vulkáni aktivitáshoz kapcsolódóan

A vulkáni aktivitás potenciális veszélyt jelenthet a légi közlekedés számára. Az előző pontban leírtakhoz hasonlóan ez esetben is az előrejelző modellek számára biztosított meteorológiai adatbázis szükséges, továbbá adatok a vulkáni aktivitással kapcsolatban.