2.2. Az Időjárási Világszolgálat

A meteorológiai adatok kezelése, a mérőállomásoktól a nemzeti, majd regionális központokba való továbbítása, az adatok feldolgozása, numerikus előrejelzések készítése, az adatok archiválása olyan világméretű feladat, ami csak jól szervezett nemzetközi együttműködés keretein belül valósulhat meg. E nemzetközi együttműködést koordinálja az Időjárási Világszolgálat.

Az Időjárási Világszolgálat feladata az adatgyűjtés, a továbbítás és a feldolgozás, melyekért egy-egy alaprendszer (Basic System) felelős (2.1. ábra). A légkör állapotának meghatározását, vagyis a meteorológiai méréseket és megfigyeléseket a Globális Megfigyelő Rendszer (Global Observing System - GOS) végzi. Az adatoknak a mérőhelyekről a feldolgozó és archiváló központokba való áramlásának biztosítása a Globális Adattovábbító Rendszer (Global Telecommunication System – GTS) feladata. Az adatok feldolgozása a Globális Adatfeldolgozó és Előrejelző Rendszer (Global Data Processing System – GDPS) keretén belül zajlik. Mindhárom alaprendszer 3 szinten működik, ezek a nemzeti, regionális és globális szintek.

Az Időjárási Világszolgálat határozza meg, hogy mit, mivel és hogyan kell mérni, illetve megfigyelni. Ez azért fontos, hogy a világ különböző pontjain lévő mérőállomások adatai egymással összehasonlíthatók legyenek. Ennek érdekében a méréseket azonos paraméterekkel rendelkező műszerekkel, azonos módon és azonos időben kell végezni (az adatok, mérőállomások és műszerek követelményeit részletesen lásd az 1. fejezetben). Jól meghatározottak az egyes műszerek pontossági követelményei, a mérőhelyen történő elhelyezés feltételei, a leolvasás, vagy adatgyűjtés módja és a különböző korrekciók. Az időegyeztetés érdekében a világon mindenütt az UTC-t (UTC – Universal Time Control) használják. Az UTC a greenwichi középidő, régebben GMT-nek, azaz Greenwich Mean Time-nak nevezték (UTC = CET /Közép-Európai Idő/ – 1 óra a téli, és UTC = CET – 2 óra a nyári időszámítás alatt). Az egységesített mérésnek köszönhetően a világ különböző pontjain lévő mérőállomások adatai egymással összehasonlíthatók.

Az Időjárási Világszolgálat alaprendszerei

2.1. ábra: Az Időjárási Világszolgálat alaprendszerei: a Globális Megfigyelő Rendszer (Global Observing System - GOS), a Globális Adattovábbító Rendszer (Global Telecommunication System – GTS) és a Globális Adatfeldolgozó és Előrejelző Rendszer (Global Data Processing System – GDPS).