2.4. A Globális Távközlési Rendszer

2.4.1. A Globális Távközlési Rendszer felépítése

A légkör állapotának megfigyelése az egyes állomások adatait összegyűjtik. A gyűjtési folyamatot a lehető leggyorsabban kell elvégezni, hiszen az adatokat az időjárás előrejelzéséhez is felhasználják. E világméretű feladatot az Időjárási Világszolgálat alaprendszere, a Globális Telekommunikációs Rendszer (Global Telecommunication System - GTS) végzi (lásd pl. WMO, 2009). A Globális Telekommunikációs Rendszer is három szintre, a globális, regionális és nemzeti szintekre tagozódik (2.9. ábra). A távközlés külön erre a célra fenntartott vonalakon és műholdak segítségével történik. Az adatok a meteorológiai állomásokról a nemzeti központokba jutnak, majd onnan továbbítják őket a regionális központokba, előrejelző központokba és világközpontokba. Az előrejelző központokból az adatok elemzése és számítógépes modellszámítások után az időjárási elemek előrejelzett értékeiből készített meteorológiai térképek visszajutnak az egyes nemzeti központokba.

A Globális Adattovábbító Rendszer felépítése

12.9. ábra: A Globális Telekommunikációs Rendszer felépítése. Nemzeti szinten a meteorológiai állomások (fekete körök az ábrán) a nemzeti meteorológiai központokba (NK) továbbítják a mérési adatokat. A nemzeti központok regionális központok (RK) köré szerveződnek. Hat régió alkotja a globális hálózatot. A regionális központok közül néhány kiemelt központ (Regionális Távközlési Csomópont) biztosítja az adatcserét a globális hálózaton belül. A Regionális Távközlési Csomópontok, valamint a Meteorológiai Világközpontok (MVK) között adatcserét a Fő Távközlési Hálózat végzi. Meteorológiai Világközpontok: Moszkva, Melbourne és Washington, Régiók: 1.) Afrika, 2.) Ázsia, 3.) Észak- és Közép-Amerika, 4.) Dél-Amerika, 5.) Délnyugat-Pacifikum, 6.) Európa, Regionális Távközlési Csomópontok: Algír, Brazíliaváros, Buenos Aires, Exeter, Kairó, Dakar, Dzsidda, Nairobi, Offenbach, Peking, Toulouse, Prága, Szófia, Tokió, Újdelhi.

2.4.1.1. A Fő Távközlési Hálózat

A Fő Távközlési Hálózat (Main Telecommunication Network – MTN) köti össze a három Meteorológiai Világközpontot (World Meteorological Centres – WMCs: Melbourne, Moszkva és Washington), valamint a Regionális Távközlési Csomópontokat (2.10. ábra) (Regional Telecommunication Hubs – RTHs: Algír, Brazíliaváros, Buenos Aires, Dakar, Dzsidda, Exeter, Kairó, Nairobi, Offenbach, Peking, Prága, Szófia, Tokió, Toulouse és Újdelhi). A Fő távközlési Hálózat feladata a hatékony, gyors és megbízható kommunikációs szolgáltatás biztosítása a Meteorológiai Távközlési Központok (Meteorological Telecommunication Centres – MTCs) között.

A Fő Távközlési Hálózat

2.10. ábra: A Globális Telekommunikációs Rendszer Fő Távközlési Hálózata. A Fő Távközlési Hálózat köti össze a három Meteorológiai Világközpontot (Melbourne, Moszkva és Washington), valamint a Regionális Távközlési Csomópontokat.

2.4.1.2. Regionális Meteorológiai Távközlési Hálózat

A Regionális Meteorológiai Távközlési Hálózatok (Regional Meteorological Telecommunication Networks – RMTNs) a WMO régiók távközlési feladataiért felelősek, továbbá biztosítják az adatáramlást a régiók és a Meteorológiai Távközlési Központok között.

Az egyes régiók a következők:

  1. Afrika,

  2. Ázsia,

  3. Észak- és Közép-Amerika,

  4. Dél-Amerika,

  5. Délnyugat-Pacifikum,

  6. Európa.

2.4.1.3. Nemzeti Meteorológiai Távközlési Hálózat

A Nemzeti Meteorológiai Távközlési Hálózatok biztosítják, hogy a meteorológiai állomások adatai a nemzeti meteorológiai központokba kerüljenek.

2.4.2. Meteorológiai táviratok

A mérőhelyekről a feldolgozásig különböző meteorológiai táviratok formájában jutnak el az adatok. A szárazföldi (SYNOP), magaslégköri (TEMP), repülőgépes (AIREP), sodródó bóják által készített (DRIBU) és műholdas (SATEM, SATOB, SST stb.) mérési és megfigyelések eredményeket egyezményes numerikus kódok alapján, digitális formában továbbítják. Az adatok alapján a szinoptikus jelek alapján megrajzolt meteorológiai térképek felhasználásával készíti el előrejelzését a meteorológus és juttatja el a felhasználóknak, a különböző megrendelőknek.