5.2. A nemzetközi felhőosztályozás

A felhőzet nemzetközi osztályozása több mint 200 éves múltra tekint vissza. A nevezéktant Luke Howard alkotta meg 1802-ben, amikor bevezette a cirrus, cumulus és stratus fogalmakat. A felhőosztályozás több jelentős módosítás, kiegészítés, pontosítás után 1956-ban nyerte el a ma is használatos formáját (Meteorológiai Világszervezet nemzetközi felhőosztályozása – lásd: WMO 1987). A felhőosztályozás alapján készített magyar fordítás 1968-ban jelent meg (Balogh, 1968 a). A felhő típusokról szemléletes videóanyag található az Országos Meteorológiai Szolgálat weboldalán

(http://www.met.hu/omsz/video/index.php?id=440).

A felhőket egységesen latin névvel adjuk meg. A rövidítések is szigorú rendszert alkotnak:

5.2.1. Felhőfajok

A felhőosztályozás alapja: a felhők alaptípusai

5.1. ábra: A felhőosztályozás alapja: a felhők alaptípusai: Cirrus, Cirrostratus, Cirrocumulus, Altostratus, Altocumulus, Stratocumulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus és Nimbostratus.

A felhőket 10 alaptípusba sorolhatjuk. Ezek a Cirrus (Ci), Cirrostratus (Cs), Cirrocumulus (Cc), Altostratus (As), Altocumulus (Ac), Stratocumulus (Sc), Stratus (St), Cumulus (Cu), Cumulonimbus (Cb) és Nimbostratus (Ns) (5.1. ábra). A felhőosztályozás szerint minden egyes felhő besorolható valamely alaptípusba, és csak egy típusba sorolható be, tehát az alaptípusok kölcsönösen kizárják egymást (részletes leírásukat lásd később, az 5.1.3 alfejezetben).

5.2.2. Felhőfajták

Némely felhőfajok alakjuk és szerkezetük alapján további fajtákra osztható. Ezek a fibratus, uncinus, spissatus, castellanus, floccus, stratiformis, nebulosus, lenticularis, fractus, humilis, mediocris, congestus, calvus és capillatus. Egy felhőfajhoz egyszerre csak egy felhőfajta kapcsolható. Nem feltétlenül kapcsolódik felhőfajta egy felhőfajhoz.

5.2.2.1. Fibratus

A fibratus tulajdonságait az 5.1. táblázat tartalmazza.

5.1. táblázat: Fibratus – felhőfajta

Rövidítése:

fib

Jelentése:

Fonalas, rostos

Leírás:

Különálló felhőelemek, közel egyenes, vagy enyhén görbült fonalak, rostok. A felhőelemeken nem láthatók pamacsok, vagy kampók.

Előfordulás:

Cirrus, Cirrostratus

5.2.2.2. Uncinus

Az uncinus tulajdonságait az 5.2. táblázat tartalmazza.

5.2. táblázat: Uncinus – felhőfajta

Rövidítése:

unc

Jelentése:

Horgas, kampós

Leírás:

Vesszőre emlékeztető Cirrus. Lefelé kanyarodó kampóból, vagy pamacsból kiinduló felhőfonalak. A felhőelemeken nem észlelhetők gomolyos kidudorodások.

Előfordulás:

Cirrus

5.2.2.3. Spissatus

A spissatus tulajdonságait az 5.3. táblázat tartalmazza.

5.3. táblázat: Spissatus – felhőfajta

Rövidítése:

spi

Jelentése:

Vastag, megvastagodott

Leírás:

Megvastagodott Cirrus, ami akár önárnyékot is vethet.

Előfordulás:

Cirrus

5.2.2.4. Castellanus

A castellanus tulajdonságait az 5.4. táblázat tartalmazza.

5.4. táblázat: Castellanus – felhőfajta

Rövidítése:

cas

Jelentése:

Tornyos, várszerű

Leírás:

Olyan felhőkre alkalmazzuk, melyeknek legalább egy részén toronyszerű, gomolyos kitüremkedések jelennek meg, mintha a felhő fogazott lenne. E tornyok azonos alapból indulnak ki, némelyikük magassága nagyobb, mint szélessége (5.2. ábra).

Előfordulás:

Cirrus, Cirrocumulus, Altocumulus, Stratocumulus

Altocumulus castellanus

5.2. ábra: Altocumulus castellanus (Ac cas). A felhő tetején megjelenő tornyocskák fogazott mintát kölcsönöznek a felhőnek.

5.2.2.5. Floccus

A floccus tulajdonságait az 5.5. táblázat tartalmazza.

5.5. táblázat: Floccus – felhőfajta

Rövidítése:

flo

Jelentése:

Pihés, bolyhos, bóbitás

Leírás:

A felhőelemek gomolyszerű pamacsok, pihék, általában szakadozott, tépett alsó határral, melyből gyakran virga (lásd 5.1.2.3. fejezet) ereszkedik le.

Előfordulás:

Cirrus, Cirrocumulus, Altocumulus

5.2.2.6. Stratiformis

A stratiformis tulajdonságait az 5.6. táblázat tartalmazza.

5.6. táblázat: Stratiformis – felhőfajta

Rövidítése:

str

Jelentése:

Réteges alakú

Leírás:

Réteges alakú, kiterjedt réteget alkotó felhő.

Előfordulás:

Cirrocumulus, Altocumulus, Stratocumulus

5.2.2.7. Nebulosus

A nebulosus tulajdonságait az 5.7. táblázat tartalmazza.

5.7. táblázat: Nebulosus – felhőfajta

Rövidítése:

neb

Jelentése:

Ködös

Leírás:

Ködös, ködszerű felhő, a felhő részletei nehezen kivehetők.

Előfordulás:

Cirrostratus, Stratrus

5.2.2.8. Lenticularis

A lenticularis tulajdonságait az 5.8. táblázat tartalmazza.

5.8. táblázat: Lenticularis – felhőfajta

Rövidítése:

len

Jelentése:

Lencse alakú

Leírás:

Lencse- vagy mandula alakú felhő. Gyakran hosszan elnyúlt az alakja, rendszerint éles körvonallal (5.3. ábra). Olykor irizál (szivárványszínű elszíneződés a felhőn). Tipikus lenticularis fajtájú felhők az orografikus eredetű hullámfelhők (lásd később – 5.12. ábra), de hidegfrontok esetén is gyakori.

Előfordulás:

Cirrocumulus, Altocumulus, Stratocumulus

Altocumulus lenticularis

5.3. ábra: Altocumulus lenticularis (Ac len). Lencse, vagy mandula alakú felhő, a szélein gyakran szivárványszerű elszíneződést mutat (felhő irizáció)

5.2.2.9. Fractus

A fractus tulajdonságait az 5.9. táblázat tartalmazza.

5.9. táblázat: Fractus – felhőfajta

Rövidítése:

fra

Jelentése:

Szakadozott, tépett

Leírás:

Szakadozott, tépett felhőfoszlányok (5.4. ábra).

Előfordulás:

Stratus, Cumulus

Cumulus fractus

5.4. ábra: Cumulus fractus (Cu fra). Tépett felhőfoszlányok. Gyakran Cumulus mediocris-hez kapcsolódva jönnek létre. A tépett foszlányok gyakran igen gyors változásokon mennek keresztül.

5.2.2.10. Humilis

A humilis tulajdonságait az 5.10. táblázat tartalmazza.

5.10. táblázat: Humilis – felhőfajta

Rövidítése:

hum

Jelentése:

Kicsi, alacsony

Leírás:

Kis függőleges kiterjedésű gomolyfelhő, teteje általában kissé lelapult. A cumulus felhők első fejlődési stádiuma (5.5. ábra).

Előfordulás:

Cumulus

Cumulus humilis

5.5. ábra: Cumulus humilis (Cu hum).

5.2.2.11. Mediocris

A mediocris tulajdonságait az 5.11. táblázat tartalmazza.

5.11. táblázat: Mediocris – felhőfajta

Rövidítése:

med

Jelentése:

Közepes

Leírás:

Közepes, mérséklet függőleges kiterjedésű gomolyfelhő, tetején nem túl fejlett gomolyokkal. A cumulus felhők második fejlődési stádiuma (5.6. ábra).

Előfordulás:

Cumulus

Cumulus mediocris

5.6. ábra: Cumulus mediocris (Cu med).

5.2.2.12. Congestus

Cumulus congestus

5.7. ábra: Cumulus congestus (Cu con).

A congestus tulajdonságait az 5.12. táblázat tartalmazza.

5.12. táblázat: Congestus – felhőfajta

Rövidítése:

con

Jelentése:

Felhalmozott, tornyozott

Leírás:

Erőteljesen felfelé törő, fejlett gomolyfelhők, gyakran nagy függőleges kiterjedést érnek el. A felfő felső része gyakran vakítóan fehér és jellegzetes karfiolra emlékeztető alakot mutat. A cumulus felhők legfejlettebb stádiuma (5.7. ábra).

Előfordulás:

Cumulus

5.2.2.13. Calvus

A calvus tulajdonságait az 5.13. táblázat tartalmazza.

5.13. táblázat: Calvus – felhőfajta

Rövidítése:

cal

Jelentése:

Kopasz

Leírás:

Olyan Cumulonimbus felhőre alkalmazzuk, amelynek felső része már kezdi elveszíteni éles körvonalait, gomolyos jelleget, de Cirrus-szerű képződményeket még nem lehet rajta látni. A felhő teteje fehér masszává kezd átalakulni és kisebb-nagyobb mértékben függőleges sávozódást mutat. Üllő alakú képződmény még nem látható a felhőn („kopasz” Cumulonimbus) (5.8. ábra).

Előfordulás:

Cumulonimbus

Cumulonimbus calvus

5.8. ábra: Cumulonimbus calvus (Cu cal).

5.2.2.14. Capillatus

Cumulonimbus capillatus

5.9. ábra: Cumulonimbus capillatus (Cu cap).

A capillatus tulajdonságait az 5.14. táblázat tartalmazza.

5.14. táblázat: Capillatus – felhőfajta

Rövidítése:

cap

Jelentése:

Hajas

Leírás:

A Cumulonimbus felhő fejlett változata, amikor a felhő felső részén már jól megkülönböztethető Cirrus-formációk jelennek meg rostos, vagy sávos szerkezetben. E Cirrus-jellegű felső rész gyakran üllőre, esetleg szélben elhajló gyertyalángra, vagy rendezetlen hajkötegre emlékeztet („hajas Cumulonimbus”). A Cumulonimbus e legfejlettebb fajtája rendszerint zivatarral, felhőszakadással, időnként jégesővel jár (5.9. ábra).

Előfordulás:

Cumulonimbus

5.2.3. Változatok

A felhők további pontosítását adhatják meg a változatok (intortus, vertebratus, undulatus, radiatus, lacunosus, duplicatus, translucidus, perlucidus, opacus). Ezek a felhő a felhők makroszkopikus tulajdonságaira, elrendeződési formáikra, vagy átlátszóságukra utalnak. Egy felhőhöz egyszerre több változatot is sorolhatunk, ha több különböző tulajdonságot jelenítünk meg.

5.2.3.1. Intortus

Az intortus tulajdonságait az 5.15. táblázat tartalmazza.

5.15. táblázat: Intortus – felhő változat

Rövidítése:

in

Jelentése:

Elcsavart, elfordított, összekuszált

Leírás:

Olyan Cirrus-ra alkalmazható, melyben a rostok szabálytalanul görbülnek, gyakran szeszélyesen kuszáltak.

Előfordulás:

Cirrus

5.2.3.2. Vertebratus

A vertebratus tulajdonságait az 5.16. táblázat tartalmazza.

5.16. táblázat: Vertebratus – felhő változat

Rövidítése:

ve

Jelentése:

Gerincvonalas

Leírás:

A felhő elemei bordákra, vagy halcsontvázra emlékeztető módon helyezkednek el.

Előfordulás:

Cirrus

5.2.3.3. Undulatus

Az undulatus tulajdonságait az 5.17. táblázat tartalmazza.

5.17. táblázat: Undulatus – felhő változat

Rövidítése:

un

Jelentése:

Hullámos

Leírás:

Hullámos szerkezetet mutató felhőelemek (felhőpadok, leplek, vagy rétegek). A hullámos szerkezet egyaránt megfigyelhető homogén felhőrétegekben, összeolvadó, vagy elkülönülő kisebb elemekből álló felhőkben (5.10. ábra).

Előfordulás:

Cirrocumulus, Cirrostratus, Altocumulus, Altostratus, Stratocumulus, Stratus

Altocumulus undulatus

5.10. ábra: Altocumulus undulatus (Ac un).

5.2.3.4. Radiatus

Altocumulus radiatus

5.11. ábra: Altocumulus radiatus (Ac ra).

A radiatus tulajdonságait az 5.18. táblázat tartalmazza.

5.18. táblázat: Radiatus – felhő változat

Rövidítése:

ra

Jelentése:

Sugaras

Leírás:

Széles, párhuzamos sávokba rendezőző felhők, melyek látszólag a horizont egy adott pontja felé tarnak (perspektívahatás). Előfordulhat, hogy a felhők az ég nagy részét borítják, és sávjaik látszólagosan a horizont két átellenes pontját köti össze (5.11. ábra).

Előfordulás:

Cirrus, Altocumulus, Altostratus, Stratocumulus, Cumulus

5.2.3.5. Lacunosus

A lacunosus tulajdonságait az 5.19. táblázat tartalmazza.

5.19. táblázat: Lacunosus – felhő változat

Rövidítése:

la

Jelentése:

Barázdált, árkolt, üreges, lyukas

Leírás:

Általában elég vékony felhőelemek (felhőpadok, leplek, vagy rétegek), melyekben többé-kevésbé szabályosan elrendezett hézagok, lyukak figyelhetők meg, melyek gyakran tépett szélűek. A felhő gyakran méhsejtekre, vagy hálóra emlékeztet.

Előfordulás:

Cirrocumulus, Altocumulus, esetleg Stratocumulus

5.2.3.6. Duplicatus

A duplicatus tulajdonságait az 5.20. táblázat tartalmazza.

5.20. táblázat: Duplicatus – felhő változat

Rövidítése:

du

Jelentése:

Megkettőzött, ismételt

Leírás:

Egymás felett elhelyezkedő gyakran részben egymásba olvadó felhőelemek (felhőpadok, leplek, vagy rétegek). Egyszerre több felhőelem is lehet egymás fölött, akkor is a duplicatus elnevezést használjuk (5.12. ábra).

Előfordulás:

Cirrocumulus, Altocumulus, esetleg Stratocumulus

Altocumulus lenticularis duplicatus

5.12. ábra: Altocumulus lenticularis duplicatus (Ac len du)

5.2.3.7. Translucidus

A translucidus tulajdonságait az 5.21. táblázat tartalmazza.

5.21. táblázat: Translucidus – felhő változat

Rövidítése:

tr

Jelentése:

Áttetsző, átlátszó.

Leírás:

Kiterjedt felhőpadok, -leplek, vagy -rétegek, amelyek nagyobb része olyan vékony, hogy áttetszők és a Nap, vagy Hold helyzete megállapítható (5.13. ábra). (Egy felhőfajon egyszerre nem léphet fel translucidus és opacus változat). (5.12. ábra).

Előfordulás:

Altocumulus, Altostratus, Stratocumulus, Stratus

Altostratus translucidus

5.13. ábra: Altostratus translucidus (As tr). A felhő nem elég vastag, ezért a Nap, vagy Hold helyzete elmosódottan ugyan, de meghatározható rajta keresztül.

5.2.3.8. Perlucidus

A perlucidus tulajdonságait az 5.22. táblázat tartalmazza.

5.22. táblázat: Perlucidus – felhő változat

Rövidítése:

pe

Jelentése:

Fényáteresztő

Leírás:

Kiterjedt felhőpadok, -táblák, -rétegek, melyek között felhőmentes térközök tapasztalhatók. E térközök néha egészen kicsik, de tiszták, jól kirajzolódnak. Rajtuk keresztül jól látható a Nap, a Hold, az ég , vagy egy magasabb szintű felhő.

Előfordulás:

Altocumulus, Stratocumulus

5.2.3.9. Opacus

Az opacus tulajdonságait az 5.23. táblázat tartalmazza.

5.23. táblázat: Opacus – felhő változat

Rövidítése:

op

Jelentése:

Árnyékos, vastag, sűrű

Leírás:

Kiterjedt felhőpadok, -leplek, vagy -rétegek, melyek nagyobb része elegendőn vastag ahhoz, hogy a Napot, vagy a Holdat teljesen eltakarja. (Egy felhőfajon egyszerre nem léphet fel translucidus és opacus változat).

Előfordulás:

Altocumulus, Altostratus, Stratocumulus, Stratus

5.2.4. Járulékos képződmények és kísérőfelhők

Egyes esetekben a felhő körül, hozzá kapcsolódóan sajátos képződmények, másodlagos felhőalakzatok jelenhetnek meg (incus, mammatus, virga, praecipitation, arcus, tuba, pileus, velum, pannus).

A.) Járulékos képződmények:

5.2.4.1. Incus

Az incus tulajdonságait az 5.24. táblázat tartalmazza.

5.24. táblázat: Incus – járulékos képződmény

Rövidítése:

inc

Jelentése:

Üllő

Leírás:

Cumulonimbus capillatus felhő üllőszerűen szétterülő csúcsa. Külsőleg lehet sima, rostos, vagy barázdált.

Előfordulás:

Cumulonimbus

5.2.4.2. Mammatus

Mammatusok (mam)

5.14. ábra: Mammatusok (mam) Cumulonimbus felhő alján

A mammatus tulajdonságait az 5.25. táblázat tartalmazza.

5.25. táblázat: Mammatus (mamma) – járulékos képződmény

Rövidítése:

mam

Jelentése:

Kebel

Leírás:

Általában magas- és középszintű felhők alján, a felhő alsó részéből lelógó domborulatok. Kialakulási mechanizmusára többféle elmélet létezik (lásd pl. Garrett et al., 2010). A naplementekor megjelenő mammatusok megdöbbentően drámai és szép égképet tudnak varázsolni (5.14. ábra).

Előfordulás:

Cumulonimbus

5.2.4.3. Virga

A virga tulajdonságait az 5.26. táblázat tartalmazza.

5.26. táblázat: Virga – járulékos képződmény

Rövidítése:

vir

Jelentése:

Vessző, ág

Leírás:

Függőleges, vagy elhajló csapadékhullásra utaló sávok (hullósávok), melyek a felhő aljából indulnak ki, de nem érik el a talajt (5.15. ábra).

Előfordulás:

Cirrocumulus, Altocumulus, Altostratus, Nimbostratus, Stratocumulus, Cumulus, Cumulonimbus

Virga (vi)

5.15. ábra: Altocumulusból kiinduló csapadéksáv (virga - vi). A hulló elemek nem érik el a talajt, a légkörben elpárolognak.

5.2.4.4. Praecipitatio

Praecipitatio (pra)

5.16. ábra: Cumulonimbusból kiinduló csapadéksáv, ami a talajt is eléri (praecipitatio - pra).

A praecipitatio tulajdonságait az 5.27. táblázat tartalmazza.

5.27. táblázat: Praecipitatio – járulékos képződmény

Rövidítése:

pra

Jelentése:

Esés, hullás

Leírás:

A felhőből kiinduló és a talajt elérő csapadéksáv (5.16. ábra).

Előfordulás:

Altostratus, Nimbostratus, Stratocumulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus – ezek a felhőfajok adnak csapadékot.

5.2.4.5. Arcus

Az arcus tulajdonságait az 5.28. táblázat tartalmazza.

5.28. táblázat: Arcus – járulékos képződmény

Rövidítése:

arc

Jelentése:

Ív, boltozat

Leírás:

Sűrű, vízszintes felhőhenger a felhő alsó részén, többé-kevésbé szakadozott szélekkel. Jól fejlett változata sötét, fenyegető alakot ölt ív formában.

Előfordulás:

Majdnem kizárólag Cumulonimbus, esetleg Cumulus.

5.2.4.6. Tuba

A tuba tulajdonságait az 5.29. táblázat tartalmazza.

5.29. táblázat: Tuba – járulékos képződmény

Rövidítése:

tub

Jelentése:

Cső, tölcsér, kürtő, csatorna

Leírás:

A felhő aljáról lenyúló felhőoszlop, melyen intenzív örvénylés rajzolódik ki.

Előfordulás:

Majdnem kizárólag Cumulonimbus, esetleg Cumulus.

B.) Kísérőfelhők:

5.2.4.7. Pileus

Pileus (pil)

5.17. ábra: Cumulus congestus tetején kialakult sapkaszerű képződmény, a pileus (pil).

A pileus tulajdonságait az 5.29. táblázat tartalmazza.

5.29. táblázat: Pileus – kísérőfelhő

Rövidítése:

pil

Jelentése:

Sapka

Leírás:

Kis horizontális kiterjedés, sapkaszerű képződmény a felhő tetején (5.17. ábra). A felhő csúcsa érintheti, vagy át is hatolhat rajta. Gyakran több pileus látható egymás fölött.

Előfordulás:

Cumulus, Cumulonimbus.

5.2.4.8. Velum

A velum tulajdonságait az 5.30. táblázat tartalmazza.

5.30. táblázat: Velum – kísérőfelhő

Rövidítése:

vel

Jelentése:

Vitorla, lebeny

Leírás:

Jelentősebb horizontális kiterjedésű felhőfátyol a felhő felső részéhez kapcsolódva. A gomolyos felhő, vagy felhőcsoport gyakran áthatol a velumon.

Előfordulás:

Cumulus, Cumulonimbus.

5.2.4.9. Pannus

A pannus tulajdonságait az 5.31. táblázat tartalmazza.

5.31. táblázat: Pannus – kísérőfelhő

Rövidítése:

pan

Jelentése:

Rongy, foszlány

Leírás:

Tépett felhőfoszlányok, rongyra emlékeztetnek, néha összefüggő réteget alkotnak a felhő alatt.

Előfordulás:

Altostratus, Nimbostratus, Cumulus, Cumulonimbus

5.2.5. Transzformációs folyamatok

A transzformációs folyamatokat akkor adhatjuk meg, ha a felhő nem közvetlenül a légköri vízgőzből alakult ki, hanem egy másik felhőből alakult át.

1.) Részleges átalakulás: A felhő egy része alakul át egy másik felhőfajjá. Ekkor genitus (gen) toldalékkal jelöljük annak a fajnak a nevét, amelyből átalakult.

2.) Teljes átalakulás: Egy felhő teljesen, vagy legnagyobb részben átalakul egy másik felhőfajjá. Ekkor mutatus (mut) toldalékkal jelöljük annak a fajnak a nevét, amelyből átalakult.