13.4. A műholdak mozgása

A műholdakkal történő kommunikáció alapja, hogy minden időpontban ismerjük azok pontos helyzetét. A műholdak mozgását a Föld gravitációs vonzásán kívül a légkör fékező hatása, a Nap és a Hold gravitációs vonzása, a sugárnyomás, a Föld mágneses tere és az elektromosan töltött illetve töltetlen részecskék hatása is befolyásolják. Mozgásukat azonban előre nem látható hatások – ilyen például a naptevékenység – is érhetik, ezért szükséges a műhold meghatározott időközökben történő bemérése, és a pályaelemek esetleges korrigálása. A műholdakat működtető országok a Globális Telekommunikációs Rendszer hálózatán távirati formában közlik a pályaadatokat, a földrajzi koordinátákat és a műhold magasságát.