15.3. Adatok ellenőrzése az adatfeldolgozás során

Az adatok ellenőrzése rendkívül szerteágazó lehet (lásd pl. Simon, 1982). A hibás adatok szubjektív és objektív módszerekkel is kiszűrhetők. E fejezetben példaként egy földfelszíni meteorológiai állomás utólagos adatellenőrzési lehetőségeit mutatjuk be néhány példával illusztrálva.

Az adatfeldolgozás során gyakran több légköri állapothatározó együttes vizsgálata utalhat valamilyen mérési hibára. Az alábbi ellenőrzési pontok segítséget nyújthatnak a hibás adatok kiszűrésében:

  1. adathiány kiszűrése,

  2. állandó értékek kiszűrése,

  3. kiugró értékek kiszűrése,

  4. eltolódott értékek kiszűrése,

  5. műszerhibákra utaló adatok.

Sugárzásmérések ellenőrzése:

A globálsugárzás mérése esetén az adott ponton, adott időpontban mért érték nem haladhatja meg a csillagászatilag lehetséges maximum értéket. Ez az érték egyszerűen parametrizálható (lásd: 4.3.4 fejezet). Ha a mért érték túllépi a maximum lehetséges értéket, az utalhat a műszer hibájára, vagy a kalibrációs függvény helytelen beállítására az adatgyűjtőben.

Hőmérséklet mérése:

A hőmérsékletmérés során azt vizsgálhatjuk, hogy adott pontra és időpontra vonatkozó éghajlati szélsőértéket nem lépi-e túl a mért érték. Amennyiben túllépi, az utalhat műszerhibára (de előfordulhat az is, hogy egy új rekord következett be, ennek tisztázása az időjárási helyzet ismeretében történhet.)

Szélmérés:

A szélmérés során utólagosan, hosszabb idősor feldolgozása által nyílik lehetőség a szélmérő hibájának feltárására. A szélsebesség adatokat hisztogrammon ábrázolva a legalacsonyabb szélsebesség-intervallum irányába történő eltolódás utalhat arra, hogy a szélmérő elkopott.

A szélirány esetén az állandó érték a széliránymérő hibájára utalhat (a széliránymérő állandó értéket mutat szélcsend esetén is, ami viszont nem hiba – ez a szélirány és szélsebesség adatok együttes feldolgozásával szűrhető ki).

Irodalomjegyzék:

Simon, A.. 1982. A meteorológiai megfigyelések és mérések rendszere. Meteorológiai megfigyelések, mérések és műszerek I.. Tankönyvkiadó, Budapest.

World Meteorological Organization. 1983. Guide on the Global Data-processing Dystem. WMO-No. 305. Geneva. ISBN 92-63-13305-0.

World Meteorological Organization. 1992. Manual on the Global Data-processing and Forecasting System. WMO-No. 485. Geneva. ISBN 92-63-12485-X.

World Meteorological Organization. 2008 (WMO, 2008). Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation. WMO-No. 8. Geneva. ISBN 978-92-63-10008-5.