4.6 Az izotópokkal végzendő munka biztonsági előírásai

Radioaktív izotópokat csak akkor célszerű használni, ha az adott feladat más, inaktív módszerrel nem oldható meg. A nyitott radioaktív készítményekkel kapcsolatos valamennyi munkafolyamatot csak olyan munkahelyen szabad végezni, ahol, egyrészt biztosítva van a sugárzások elleni védelem, másrészt a munkahelyek speciális kialakítása és felszereltsége megakadályozza a radionuklidok inkorporációját.

Az izotóplaboratóriumokat három csoportba lehet sorolni, attól függően, hogy milyen izotópokkal, milyen aktivitásokkal dolgoznak bennük. Mindez meghatározza a labor kialakítását, felszereltségét, az alkalmazandó védőfelszereléseket, stb. A nyitott radioaktív készítményekből eredő sugárveszély a radionuklidok fajtáján és mennyiségén kívül függ annak fizikai és kémiai tulajdonságaitól, valamint az elvégzendő műveletek jellegétől. Az A típusú laborban a veszélyesnek besorolt izotópok nagy aktivitását is lehet alkalmazni ennek megfelelő, szigorú biztonsági előírásokkal. A B típusú laborban közepes szintű lehet a veszély, itt közepesen veszélyes izotópok meghatározott mennyiségével lehet dolgozni. Növényélettani, növénybiokémiai vizsgálatokra, a leggyakrabban alkalmazott 3H, 14C, 32P, 86Rb izotópokkal történő munkához a legegyszerűbb, a C típusú izotóplaboratórium is megfelelő. A C típusú izotóplabor egy jól felszerelt kémiai labor, amelyben a felhasználható izotópok kis veszélyességűek és az aktivitás alacsony. A laborban a felületeknek hézagmentesnek és dekontaminálhatónak kell lenni. A laborban jól működő elszívással rendelkező vegyi fülke, ezen kívül lábbal nyitható, műanyag zsákkal bélelt fém hulladéktároló szükséges. A csaptelepek csak könyökkel nyithatók lehetnek. A kézmosónál tükör megléte szükséges, a kéz szárításához csak papírtörülközőt, vagy elektromos kézszárítót lehet használni. Az izotópok tárolásához zárható és árnyékolt tároló (trezor) kialakítása szükséges, ami lehet szabadon álló, vagy falba épített. A munkához egyéni védőfelszerelés szükséges. A C típusú laboratóriumban ez legalább köpeny, valamint védőkesztyű viselését jelenti. További előírásokat a vonatkozó rendeletek és szabványok tartalmaznak, melyek meghatározzák, hogy milyen szennyezettségmérő eszköznek kell rendelkezésre állni, valamint azt, hogy az esetleges radioaktív szennyeződések eliminálásához milyen dekontaminációs alapkészlettel kell a labornak rendelkezni. Az izotóplaborban dolgozóknak rendszeres orvosi ellenőrzésen, és sugárvédelmi továbbképzésben kell részt venni.

Bármely típusú laborban rendelkezésre kell, hogy álljanak a sugárvédelem olyan eszközei, mint béta-sugárzó izotóp használata esetén a plexilemez, vagy gamma sugárzás esetén a megfelelő vastagságú ólomvért. Valamennyi izotóplaboratórium bejáratánál el kell helyezni a sugárveszély nemzetközi tárcsajelét (4.1. ábra).

A sugárveszély nemzetközi tárcsajele.

4.1. ábra. A sugárveszély nemzetközi tárcsajele a szabvány szerinti alakban.

Radioaktív izotópok engedély nélkül is használhatók valamely munkahelyen, ha azok összaktivitása kisebb a vonatkozó szabványban megadott értékeknél. Az izotópos munka során keletkezett radioaktív hulladékokat különös gonddal kell kezelni, melynek szabályait is előírások rögzítik. Folyékony hulladékról akkor beszélünk, ha benne a különböző felezési idejű izotópok átlagos koncentrációja eléri, vagy meghaladja a radioaktív izotópoknak ivóvízre megengedett koncentrációjának tízszeresét. Ezen érték alatti vizes oldatok közvetlenül a csatornahálózatba bocsáthatók. Fajlagos aktivitásuk alapján a folyékony radioaktív hulladékok nagy, közepes és kis aktivitású csoportba sorolhatók, melyeket - ahol erre lehetőség van - külön kell kezelni.

A szilárd hulladék közönséges szemétként kezelhető, ha a radioaktív anyagok koncentrációja (kBq/g) nem haladja meg az ivóvízben megengedett koncentráció (kBq/ml) ezerszeresét. Ennél nagyobb aktivitású anyagokat hulladékként kell kezelni és megfelelő zárható edényben kell tárolni az izotóptemetőbe való elszállításig. Az éghető, illetve nem éghető hulladékokat is külön kell gyűjteni és tárolni.

A következőkben néhány növényélettani alkalmazást írunk le.