4.10 Felhasznált irodalom

Gyurján I, H. Nagy A, Szigeti Z. (1988) Radioaktív izotópok és biológiai alkalmazásuk (Szerk.: Szigeti Z.) p. 219, Tankönyvkiadó Budapest (kézirat).

Böddi B, Cseh E, Fodor F, Király I, Nyitrai P, Sárvári É, Szabó E.-né, Szigeti Z, Tamás L. (1994) Növényélettani gyakorlatok (Szerk.: Láng F.) p. 236, ELTE, Budapest (egyetemi jegyzet).