5.7. Feladatok

1. Egy fotoszintézisgátló gyomirtószer felvételének nyomon követése a levélben. A mérés azon alapul, hogy a levélbe jutó gyomirtószer a kloroplasztiszban az elektrontranszportot gátolva fokozza a klorofill-a vörös és távoli vörös fluoreszcenciáját.

2. Műveletek fluoreszcencia képekkel

- A képek színezése a hamis színekkel, a uniformity correction, szűrőkorrekció.

- A képek intenzitásának függése az erősítéstől, az összegzett képek számától

- Horizontális profil felvétele egy levélről az egyes hullámhosszaknál emittált

fluoreszcencia pontos helyének lokalizálására, szemléltetésére.

- Arányképek készítése.

3. A gerjesztő fény beesési szögének hatása az emittált fluoreszcencia eloszlására és a fluoreszcencia arányokra.