6.6. Tesztfeladatok

6.6.1 Kloroplasztisz szuszpenzió fotoszintetikus aktivitásának mérése különböző fényintenzitásokon és különböző klorofill koncentrációk mellett.

6.6.2 Különböző növényfajok levelei oxigén evolúciójának mérése változó fényintenzitásokon.

6.6.3 Fotoszintézisgátló herbicid hatásának mérése. Dózis-hatásgörbe felvétele, D50 érték meghatározása.

6.6.4 Izolált kloroplasztiszok intaktságának meghatározásaK3[Fe(CN)6 redukció mérésével