10.4. DNS mennyiségi meghatározási módszerek

Spektrofotométer: Az egyik leggyakrabban használt módszer a koncentráció mérésére; az oldat fény elnyelését használja fel a Lambert-Beer törvény szerint: A = e × c × l, ahol A: abszorbancia, e: exsztinciós koeficiens, c: koncentráció, l: úthossz. A spektrofotométer egy adott hullámhosszon méri az elnyelt fényt. A DNS koncentrációmérés azon alapul, hogy a DNS elnyeli a 260 nm hullámhosszú UV-fényt. A módszer nem pontos.

Egyéb nagy és kis érzékenységű módszerek: Fluoreszenciás mérésen alapuló meghatározás fluoriméteren DNS-kötő fluoreszcens festék, Ribogreen használatával (érzékeny módszer). DNS-koncentráció meghatározása kvantitatív real-time PCR-el (a legérzékenyebb módszer) illetve a koncentráció becslése egy ismert koncentrációjú minta alkalmazásával agaróz gélen (hozzávetőleges becslés).