14.7. Megjegyzések

Sokszor nehéz olyan detergenst találni, ami egyaránt ideális a teljes szolubilizásához és az azt követő vizsgálati módszerekhez. Gyakori, hogy a szolubilizálás után az elsőként alkalmazott detergenst helyettesíteni kell egy megfelelőbb másikkal, ami kevésbé zavarja a további vizsgálatokat. Az A micellából a B micellába átvitt fehérjét el kell tudni választani egymástól akár méret (gélszűrés, dialízis), töltés (ioncserélő kromatográfia) vagy denzitás alapján (sűrűséggrádiens centrifugálás). Előfordulhat, hogy a detergens-csere lassú folyamat és nyomon követésére megfelelő módszert kell találni. Ellenőrizni kell, hogy a detergens váltás végére a fehérjék megőrizték-e az eredeti állapotukat, nem történt-e denaturáció, aktivitásvesztés.

Az ionos detergensek CMC-ja növekvő ionerővel csökkenthető és ezek viszonylag érzéketlenek a hőmérsékletváltozásra. Míg a nem-ionos detergenseknél ez fordítva van.

Homológ detergens sorozatokban az alkillánc hosszával fordítottan arányos a CMC. Pl. az alkilglukozidoknál a CMC értéke: oktilglukozid 23.2 mM, decilglukozid 2.19 mM, dodecilglukozid 0.017 mM, hexadecilglukozid 0.0015 mM.

A nem-ionos detergenseknél a CMC értékük hatással van a dializálhatóságukra. Magas CMC-jú detergens gyorsan eltávolítható a detergens-fehérje micella komplexből. A kis CMC-jú detergensek esetén kicsi a monomerek koncentráció grádiense a mintaoldat és a dializáló oldat között.

A két vagy több detergenst tartalmazó oldatokban az alacsonyabb CMC-jú detergens hatása elsődleges.

Bizonyos esetekben a fehérje aktivitása változtatható egy detergens cserével, pl. a kedvezőtlen hidrofób környezet csökkentésével.

Számos nem-ionos detergens autoklávozható, de a művelet után az oldatot lassan kell visszahűteni, lassú keverés mellett, a felhőpont alá.

Ismert olyan fluoreszcenciás módszer, aminek a segítségével meg lehet határozni az adott detergens CMC értékét, legyen az töltéssel bíró vagy töltés nélküli. Az 1,6-difenil-1,3,5- hexatrién egy olyan töltés nélküli molekula, amely erőteljes, 358 nm-nél mérhető abszorpciót, illetve 430 nm-nél mérhető fluoreszcenciát mutat, amikor az adott detergens a CMC értékénél micellába zárja.