A sejtbiológia alapjai

Pálfia Zsolt

Dr. Kristóf Zoltán

szerkesztette 
Pálfia Zsolt

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

1. Bevezetés
2. A sejtek molekulái
Funkciós csoportok
A szénhidrátok
Monoszacharidok
Monoszacharid származékok
Oligoszacharidok
Poliszacharidok
Glikokonjugátumok
Lipidek
Az összetett, hidrolizálható lipidek
Egyszerű, nem hidrolizálható lipidek
A fehérjék
A nukleinsavak
Néhány szervetlen vegyület szerkezeti és összegképlete
3. Az eukarióta sejtek felépítése
4. A sejtmembrán szerkezete és működése
Membránszerkezet
A membrán fluiditása és szerveződése
Transzportfolyamatok
5. Sejtmag
A magvacska
A lamina
A magpórus komplex
Transzport a sejtmag és citoplazma között
6. Génkifejeződés; A riboszómák szerkezete és működése
Transzkripció – Az átírás
Az RNS feldolgozása
A transzláció, a riboszómák szerkezete, működése
7. Az endoplazmatikus retikulum
Durvafelszínű endoplazmatikus retikulum (DER)
Simafelszínű endoplazmatikus retikulum (SER)
8. A Golgi-készülék
A Golgi-készülék felépítése
A Golgi-készülék működése
A vezikuláris transzport
9. A szekréciós apparátus
10. Az endoszomális–lizoszomális kompartimentum
Az endocitózis
A lizoszomális kompartimentum
Extralizoszomális proteindegradáció
11. A növényi sejtek vakuoláris rendszere
A vakuólum feladatai
Turgor
Térfogatnövelés
Homeosztázis
Védelem a patogének és növényevők ellen
Toxikus anyagok felhalmozása, elkülönítése
Színanyagok felhalmozása
Raktározó feladat
Lítikus feladat
A lítikus és a fehérjeraktározó vakuólum
Lipidraktározás
12. A mikrotestek
A peroxiszómák
Glioxiszóma
Levél peroxiszóma
Glikoszóma
Hidrogenoszóma
13. A mitokondriumok
A mitokondrium felépítése
A mitokondrium működése
A mitokondriumok osztódása
Eredete
14. A plasztiszok és a fotoszintézis
Kloroplasztisz
A plasztiszok egyéb típusai
Proplasztisz
Kromoplasztisz
Leukoplasztisz
Amiloplasztisz
Etioplasztisz
Gerontoplasztisz
A plasztiszok (és mitokondriumok) eredete, endoszimbióta elmélet
Mai endoszimbionta példák
Plasztisz–mag géntranszfer
Fehérje transzport a plasztiszba (targeting)
Fotoszintézis
A fotoszintézis fényszakasza
Ciklikus fotofoszforiláció
Calvin-ciklus
C4-es szénasszmilációs út
Fotorespirációs komplex
15. A sejtváz
A mikrotubuláris váz
A mikrotubulusok
A sejtközpont
A csillók és ostorok
Az aktinváz
Motorfehérjék
Az intermedier filamentumok
16. Sejt-sejt, sejt-ECM kapcsolatok, jelátvitel
A sejtkapcsoló molekulák és szerkezetek fő típusai
Occludin és Claudin
Cadherinek
Az integrinek
Immunglobulinszerű adhéziós molekulák
Szelektinek
Jelátvitel receptorokkal
Jelátvitel: sejtek közötti kommunikáció réskapcsolatokon keresztül
17. A növényi sejtfal
A sejtfal képződése
A sejtfalat felépítő anyagok
Cellulóz
Kallóz
Keresztkötő glikánok vagy hemicellulózok
Pektin
Fehérjék
Inkrusztáló és adkrusztáló anyagok
A sejtfal szerkezete
A sejtfal megnyúlása
A pollenfal szerkezete, kialakulása
Apoplasztikus és szimplasztikus szállítás
Az endodermisz szerepe a sejt apoplasztikus-szimplasztikus szállításának átváltásában
Plazmodezmák
Sejtfal-sejtmembrán kapcsolat
A sejtfal szerepe a sejt védelmében
18. A sejtciklus és a sejtosztódás
A sejtciklus
Nemzedékváltakozás, növényi és állati életciklus
A sejtosztódás
Mitózis
Meiózis
19. A sejtpusztulás
A nekrózis
A programozott sejthalál
20. A sejtek vizsgálatának módszertani alapjai
Fénymikroszkópia
Fáziskontraszt mikroszkópia
Fluoreszcens mikroszkópia
Fénymikroszkópos mikrotechnika
Elektronmikroszkópia
Elektronmikroszkópos mikrotechnika
Kriotechnika
Az elektronmikroszkópos kép értelmezése – Műtermékek
Fagyasztva törés, fagyasztva maratás, replikakészítés
A citokémiai módszerek alapjai
Enzimcitokémia
Immuncitokémia
Autoradiográfia
A sejtalkotók centrifugális ülepítéssel történő elkülönítése – Sejtfrakcionálás
Homogenizálás
Centrifugálás
A. Animációk
Ajánlott irodalom