TANULÁSI-TANÍTÁSI TECHNIKÁK A FÖLDRAJZTANÍTÁSBAN

Makádi Mariann

Farkas Bertalan Péter

Horváth Gergely

Makádi Mariann

vezető szerző és szerkesztő 

Lakotár Katalin

lektor 

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Table of Contents

BEVEZETÉS
1. A tanulási képességek fejlesztése a földrajztanításban
HÁTTÉR
1.1. A tanulni tudás kompetenciájának áttekintése
1.2. Az életkori sajátosságokhoz való alkalmazkodás pedagógiai kihívásai a földrajzi tartalmak tanítása-tanulása során
1.3. A földrajztanulási kompetencia fejlesztése
ELLENŐRZÉS
IRODALOM
2. Szövegszerű tanulási technikák alkalmazása a földrajztanításban
HÁTTÉR
2.1. A szövegszerű tanulás értelmezése
2.2. A szövegszerű tanulás földrajztantervi vonatkozásai
MÓDSZERKOSÁR
2.3. Lényegkiemelési módszerek
2.4. Szövegértelmezési módszerek szóértelmezéssel
2.5. Kérdéssel támogatott szövegértelmezési módszerek
2.6. A szöveg elemzése és értelmezése rögzítéses módszerekkel
2.7. Földrajzórai feldolgozásra ajánlott szövegek gyűjteménye
2.8. Óravázlatok szövegfeldolgozásra épülő tanítási órákról
ELLENŐRZÉS
IRODALOM
3. A grafikus szervezők szerepe a földrajz-tanulási folyamatban
HÁTTÉR
3.1. Mik a grafikus szervezők?
MÓDSZERKOSÁR
3.2. A táblázatos rendezők rendszere és típusai
3.3. A mentális térképek rendszere és típusai
3.4. A gondolattérképek módszertani-tartalmi rendszere
3.5. Gondolattérképek használata a földrajztanítás-tanulás folyamatában
3.6. Érzelmi térképek készítése
3.7. Tapasztalati térkép készítése és feldolgozása
ELLENŐRZÉS
IRODALOM
4. Kérdezési stratégiákra épülő földrajztanítás
HÁTTÉR
4.1. A kérdezés módszertanának elméleti áttekintése
4.2. A kérdésekkel és a kérdezéssel kapcsolatos módszertani elvárások
MÓDSZERKOSÁR
4.3. A kérdezés képességének fejlesztése a földrajztanulás folyamatában
ELLENŐRZÉS
IRODALOM
5. A kutatásalapú és a felfedezéses tanulási stratégia alkalmazása a földrajztanításban
HÁTTÉR
5.1. A tanulási folyamat pedagógiai megközelítésének fejlődése
5.2. A tanulás lényege a kutatás
5.3. A felfedeztető és a kutatásalapú tanulás tantervi vonatkozásai
MÓDSZERKOSÁR
5.4. Problémaközpontú tevékenységek a földrajztanulás folyamatában
5.5. Önszabályozó tanulási ciklusok a földrajztanulásban
5.6. A tudományos kommunikáció szabályainak érvényesítése
ELLENŐRZÉS
IRODALOM
6. Az esetalapú földrajzoktatás metodikai kérdései
HÁTTÉR
6.1. Az esetelemzés és az esetmódszer elméleti áttekintése
6.2. Az esetalapú oktatás földrajztantervi vonatkozásai
6.3. Módszertani elvárások az esetalapú oktatásban
MÓDSZERKOSÁR
6.4. Példák esetelemzésre a földrajztanítás-tanulás folyamatában
6.5. Esetelemzésre alkalmas szövegek gyűjteménye
6.6. Példák esetmódszerre a földrajztanítás-tanulás folyamatában
ELLENŐRZÉS
IRODALOM
7. Az intézménylátogatások során alkalmazott tereptanulási technikák
HÁTTÉR
7.1. Az intézménylátogatás mint a tereptanulmányozás egyik formája
7.2. Felkészülés az intézménylátogatásra
MÓDSZERKOSÁR
7.3. Példák intézménylátogatásokhoz kapcsolódó irányított tanulásra
7.4. Példák kikérdezésen alapuló intézménymegismerésre
7.5. A virtuális intézménylátogatás módszere
7.6. A földrajztanuláshoz ajánlott intézmények
ELLENŐRZÉS
IRODALOM
8. A kurzus során teljesítendő hallgatói feladatok
8.1. Beadandó hallgatói feladatok
8.1.1. Szövegfeldolgozási technikákat alkalmazó tanítási óra megtervezése
8.1.2. Online gondolattérkép készítése egy témakör feldolgozásához és kipróbálása a mikrotanítás során
8.1.3. Esetelemezés vagy esetmódszer kidolgozása
8.1.4. Egy téri képességet fejlesztő földrajzi intézménylátogatás programjának kidolgozása
8.1.5. A gyakorlati feladatvégzés, aktivitás segítése
8.2. Kurzus végi értékelés
8.2.1. A hallgatói munka értékelésének módja a kurzus végén
8.2.2. Az oktatói munka értékelése
A. Fájlmellékletek
2.1 Fájlmelléklet
2.2 Fájlmelléklet
2.3 Fájlmelléklet
2.4 Fájlmelléklet
2.5 Fájlmelléklet
2.6 Fájlmelléklet
2.7 Fájlmelléklet
2.8. Fájlmelléklet
2.9 Fájlmelléklet
6.3 Fájlmelléklet
8.1 Fájlmelléklet
8.2 Fájlmelléklet