6. fejezet - A bemutatott fajok főbb rendszertani csoportjainak általános jellemzése

Tartalom

Növények országa – Regnum Plantae
Valódi zöldmoszatok törzse – Phylum Chlorophyta
Vörösmoszatok törzse – Phylum Rhodophyta
Zárvatermők törzse – Phylum Angiospermae
Chromalveolataország – Regnum Chromalveolata
Barnamoszatok osztálya – Classis Phaeophyceae
Állatok országa – Regnum Animalia
Szivacsok törzse – Phylum Porifera
Csalánozók törzse – Phylum Cnidaria
Bordásmedúzák törzse – Phylum Ctenophora
Laposférgek törzse – Phylum Platyhelminthes
Kerekesférgek törzse – Phylum Rotifera
Ormányosférgek törzse – Phylum Echiurida
Puhatestűek törzse – Phylum Mollusca
Gyűrűsférgek törzse – Phylum Annelida
Ízeltlábúak törzse – Phylum Arthropoda
Mohaállatok törzse – Phylum Bryozoa vagy Ectoprocta
Tüskésbőrűek törzse – Phylum Echinodermata
Zsákállatok vagy előgerinchúrosok törzse – Prochordatavagy Urochordatavagy Tunicata
Fejgerinchúrosok törzse – Phylum Cephalochordata
Gerincesek törzse – Phylum Vertebrata

A különböző taxonokról csak általános képet szeretnénk nyújtani, részletes rendszertani és anatómiai jellemzésektől eltekintünk, mivel a terepgyakorlaton nem biológus hallgatók is résztvesznek. A példafajokat a következő fejezetben mutatjuk be.

Növények országa – Regnum Plantae

Zöld színtesttel rendelkező, autotróf élőlények.

Valódi zöldmoszatok törzse – Phylum Chlorophyta

Változatos alakú és testfelépítésű növények. Általában vízben vagy nedves környezetben élnek. Ivaros és ivartalan módon is képesek szaporodni. Ivartalan szaporodásuk a feldarabolódás. Egyes fajokra a nemzedékváltakozás is jellemző.

Vörösmoszatok törzse – Phylum Rhodophyta

A növények országába, és a vörösszíntestű növények alországába tartozó törzs. Régebben a Protista országba sorolták be őket. Közös jellegzetességük a zöld színanyagot elnyomó vörös színanyagok megléte. Többségük tengeri faj.

Zárvatermők törzse – Phylum Angiospermae

A növények országának legnagyobb törzse. A nyitvatermőkkel együtt virágos növényeknek is hívják őket.