5.4 A térképek szelvényezése és a szelvényezés által hordozott georeferencia

A nagyobb területet, pl. egy országot vagy az egész Föld felszínét ábrázoló, általában nagy vagy közepes méretarányú térképművek külön lapokból, szelvényekből állnak, amelyek a teljes célterületnek csak egy kisebb részét ábrázolják. Ekkor az egyes szelvények számozása is segít bennünket abban, hogy az egyes szelvények egymáshoz képest vett helyzetét megállapítsuk anélkül, hogy a vetületi koordináta-vonalakat vagy földrajzi fokhálózatot kellene figyelnünk. Olyan térképsorozatok is vannak, amelyek semmilyen koordinátát nem tartalmaznak, azonban a szelvények széleinek, és még inkább azok sarokpontjainak a szelvényszámozás ismeretében kiszámíthatjuk a koordinátáit.

A térképszelvények határait vagy vetületi koordináta-vonalak, vagy fokhálózati vonalak jelentik. Előbbi esetben a térképszelvény térképi része téglalap vagy négyzet alakú, a második esetben pedig az alak foktrapéz. A szelvényszámozás egyértelműen megszabja a határoló vonalakat és a sarkok koordinátáit a vetületi, illetve a második esetben az ellipszoidi koordináták szerint.

EOV-szelvény kerete

25. ábra. Az EOV-térképszelvényen nincsenek földrajzi koordináták feltüntetve; a térképszelvények határa a vetületi koordináta- vonalakat követi.

Gauss-Krüger-szelvény kerete

26. ábra. A Gauss-Krüger térképek szelvényhatárai a szélességi és hosszúsági köröket követik.

Magyarországon az EOV-térképek szelvényhatárát az EOV-hálózat vonalai adják (földrajzi fokhálózat nincs is ezeken feltüntetve; 25. ábra). A Gauss-Krüger, illetve a régebbi sztereografikus vetületben készült szelvények határolóvonalai paralelkörök és meridiánívek (26. ábra). Ha nem topográfiai térképünk, hanem abból származtatott, vagy azt munkatérképnek felhasználó szkennelt adatbázisunk van, amelynek szelvényezése és szelvényszámozása valamelyik topográfiai térképműével megegyező, akkor a sarokponti koordinátákat akkor is ki tudjuk számítani, ha a térképen egyébként semmilyen koordináta nincs megadva (27. ábra).

Koordinátamegadás nélküli szelvény sarokponti koordinátáira a szelvényszám utal

27. ábra. Amennyiben semmilyen koordinátamegírást nem találunk a térképen, a szelvényszám (itt: L-34-XII) és a szelvényezés segítségével megadhatjuk a sarokponti koordinátákat.

Ugyanez a helyzet a Habsburg birodalom II. katonai felmérésének 1:28800 méretarányú felmérési szelvényeivel is (28. ábra). A térképeken nem találunk sem vetületi sem földrajzi koordináta-hálózatot (29. ábra), azonban a térképmű feltételezett vetületi rendszerében a szelvényszám egyértelműen meghatározza a sarokpontok koordinátáit a vetületi kezdőponthoz képest, így a szelvények első közelítésben terepi illesztőpontok nélkül is geokódolhatóak.

A Habsburg-féle második katonai felmérés szelvényhálózata

28. ábra. A Habsburg-féle második katonai felmérés szelvényhálózata.

A második katonai felmérés egy szelvénye

29. ábra. A második katonai felmérés szelvényein sem találunk koordináta-megírást: a georeferenciát itt is a szelvényszám (Section 50 Colonne XXXII) hordozza.