9.2 A belső adatok

A kameraadatok a következők:

A professzionális légifényképező eszközök, különösen a régebben használatosak esetében a fókusztávolság adott kamera esetében rögzített érték. A képsíkon a felvételek értelmezéséhez néhány rögzített pontot, ún. keretjeleket helyeznek el. A keretjelek a kép sarkai és/vagy oldalközéppontjai közelében helyezkednek el, pozíciójuk a kép középpontjához (a képfőponthoz) képest állandó. Pozíciójukat a fényképnegatív síkjában, a képfőpontba helyezett origójú koordináta-rendszerben fejezzük ki, amelynek tengelyei párhuzamosak a képszélekkel. A pozíciókat milliméter vagy centiméter egységekben adhatjuk meg (54. ábra). Ezen metaadatok megléte a pontos ortorektifikáláshoz elengedhetetlen. Egy archív légifénykép helyesbítéséhez fel kell kutatni, hogy az milyen géppel készült, és melyek voltak annak itt említett kamera-állandói. A térinformatikai szoftverek az ortorektifikációhoz szintén ilyen adatokat igényelnek: néhány szabványos, széles körben használt légifényképező kamera adatait esetleg beépítetten ismerik, de a fenti adatokkal magunk is létrehozhatunk ilyent.

Kamera-adatok megadása

54. ábra. A CCD-lapka sarokpontjainak – mint keretjeleknek – a helyzete milliméterben a kameraadatok megadásakor (lapkaméret: 1/2.5”; vö. 6. táblázat). A kameraleíráshoz a fókusztávolságot is meg kell adni.

További belső adat, hogy a modellben megadott keretjeleknek az adott és digitális formában meglévő felvételen melyek a képi (metrikus) koordinátái. Térinformatikai szoftver-környezetben ezt gyakorlatilag a kurzornak a keretjelekre történő, előre meghatározott sorrendű mozgatásával és rögzítésével oldhatjuk meg.